Se nyheder fra Til
Din karriere i Reserven begynder her!

Din karriere i Reserven begynder her!

Læs på forsvarets nye hjemmeside om Totalforsvarsstyrken, og hvordan du med en Rådighedskontrakt kan viderefører du din militære karriere ved siden af dit civile job eller studie, samtidig med at du udvikler dine kompetencer, dit… Se mere

Interforce News november 2021

Interforce News november 2021

Læs i seneste InterForce News hvordan Forsvarschefen tror på en mere fremtrædende plads for reserven i det kommende forsvarsforlig. Forsvarschefen erkender blandt andet, at det vil kræve en konkret produktion af personel af reserven og… Se mere

Føringskursus for Reserven, Brigade 2022

Føringskursus for Reserven, Brigade 2022

Formål med kurset er at udvikle din forståelse for brigadens indsættelse samt dine doktrinære og metodiske kompetencer, så du kan virke som stabsofficer i en brigadestab. Det forudsættes at du l som udgangspunkt skal have… Se mere

RESERVEN nr. 3 – Lederen

RESERVEN nr. 3 – Lederen

“May you live in interesting times” – decision time OK 21 Denne gamle kinesiske besværgelse er nok de ord, der mest rammende beskriver, hvad HPRD’s forhandlere har oplevet i forbindelse med de igangværende forhandlinger af… Se mere

Virtual Young Reserve Officer Workshop (YROW) 2021

Virtual Young Reserve Officer Workshop (YROW) 2021

YROW er en internationalt anerkendt workshop for yngre officerer (SL – KN) der ønsker at udvide deres viden om NATO, INTOPS, ledelse og aktuelle relevante emner som f.eks. Cyberwarfare. Programmet vil i år omfatte interessante… Se mere

Nye regler for brug af Forsvarets uniform

Nye regler for brug af Forsvarets uniform

Der har den seneste tid været en intern og ekstern debat om brugen af Forsvarets uniformer i forbindelse med ikke-tjenstlige aktiviteter, herunder i forbindelse med egentligt politisk arbejde, kommentering af politiske emner eller deltagelse i… Se mere