Bestyrelsen

Bestyrelsen

Jan Hjortshøj

Oberstløjtnant af Reserven, Hæren
Konstitueret formand, HPRD

jh@hprd.dk

Birger Kjer Hansen

Oberstløjtnant af Reserven, Hæren
Konstitueret næstformand, HPRD

bkh@hprd.dk

Klaus Munch

Klaus Munch Kjøller

Oberstløjtnant af Reserven, Hæren
HPRD – bestyrelsesmedlem

kmk@hprd.dk

Allan Sørensen

Allan Sørensen

Oberstløjtnant af Reserven, Hæren
HPRD – bestyrelsesmedlem

as@hprd.dk

John Krøyer

Seniorsergent af Reserven, Værnsfælles
HPRD – bestyrelsesmedlem

jk@hprd.dk

Peter Kaare Thomsen

Peter Kaare Thomsen

Kaptajnløjtnant af Reserven, Søværnet
HPRD – bestyrelsesmedlem

Simon Engholm

Løjtnant af Reserven, Flyvevåbnet
HPRD – bestyrelsesmedlem

se@hprd.dk

Leon Castro Lagunas

Oversergent af Reserven, Hæren
HPRD – bestyrelsesmedlem

lcl@hprd.dk

John

John Finmann

Overkonstabel-1 af Reserven, Hæren HPRD – bestyrelsesmedlem

jf@hprd.dk