Reserven

HPRD udgiver fire gange om året medlemsbladet RESERVEN. Bladet har et oplag på 2.500 eksemplarer og bliver sendt med posten til alle medlemmer og udvalgte myndigheder i Forsvaret. Institutioner og biblioteker kan tegne abonnement til en pris af 396 kroner årligt (momsfrit).

Du kan læse det seneste nummer af bladet ved at klikke her.

Bladet åbnes som PDF-fil, grundet efterspørgsel for denne funktion fra medlemmerne.

Ansvarshavende redaktør er formand major af reserven Jesper Trommer Volf

Bladets artikler må kopieres og eftertrykkes, når blot kilden angives.

Artikler med forfatterangivelse udtrykker forfatterens mening, som ikke nødvendigvis deles af HPRD.

Rettigheder til fotos uden credit tilhører forfatteren af pågældende artikel eller HPRD.

Adresseændring eller udeblevet blad meddeles HPRD sekretariat.