Faglig Støtte

HPRD er forhandlingsberettiget organisation for alle danske reserveofficerer. Det er derfor HPRD, der forhandler dine kontrakt- og lønforhold med Forsvarsministeriet.

Som følge af aftaleretten (CS/HKKF) må HPRD ikke forhandle løn- og ansættelsesvilkår for SG- og KSGRP.

HPRD yder juridisk bistand til medlemmer af alle personelgrupper, der har brug for støtte i sager relateret til deres tjeneste i Forsvaret.