Faglig Støtte

HPRD er forhandlingsberettiget organisation for alle danske reserveofficerer. Det er derfor HPRD, der forhandler dine kontrakt- og lønforhold med Forsvarsministeriet.

Som følge af aftaleretten (CS/HKKF) må HPRD ikke forhandle løn- og ansættelsesvilkår for SG- og KSGRP.

HPRD yder juridisk bistand til medlemmer af alle personelgrupper, der har brug for støtte i sager relateret til deres tjeneste i Forsvaret.

Følg nedenstående links, hvor du kan læse om OK 18 – selve overenskomsten og det underskrevne resultatpapir.

https://www.hprd.dk/content/uploads/2013/11/OK18-HPRD-aftale-underskrevet.pdf

https://www.hprd.dk/content/uploads/2013/11/OK18-HPRD-resultatpapir-underskrevet.pdf