Skattevejledning

Der er en række skattemæssige forhold, som generelt gør sig gældende for dig som reservist. Du kan læse mere om blandt andet indkomst, lønmodtagerfradrag og øvrige fradrag i HRPDs skattevejledning for Reserven 2018 (revideret marts 2019) her: Skattevejledning 2018

Ovenstående må ikke anses for en udtømmende vejledning for personel af reservens skatteforhold, idet der kan opstå en lang række specielle skatteforhold henset til de mangeartede forhold blandt personel af reserven.

Skulle der opstå tvivlstilfælde, er man velkommen til at kontakte HPRDs sekretariat, helst via e-mail bilagt eventuel dokumentation, idet Foreningen gerne er behjælpelig med at skaffe rimelig forståelse for beskatningsforhold for medlemskredsen.