SU og INTOPS

SU og INTOPS

Er du reservist og i gang med en videregående uddannelse, bør du være opmærksom på reglerne vedr. SU, hvis du tager orlov fra dit studie for at deltage i INTOPS.

Lovgivningen på området betyder, at kommende studerende og studerende ikke skal tilbagebetale SU-klip på trods af, at deres egenindkomst overstiger det fastsatte firbeløb. Trods klare regler (se nedenfor) kan man dog komme ud for problemer. Ifølge lov nr. 416 af 06/06/2002 (gældende), som er en ændringslov til lovbekendtgørelse nr. 627 af 28. juni 2001 stk. 8, gælder følgende:

»Stk. 8. Årsfribeløbet forhøjes for uddannelsessøgende, der har indgået kontrakt med forsvaret om deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver i udlandet. Indgår følgende særlige indtægter i egenindkomsten, forhøjes fribeløbet med disse indtægter efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, jf. § 23, stk. 3, nr. 2:
1) Løn og tillæg, der er indtjent under ovennævnte særlige tjenester i udlandet samt de hertil knyttede missionsforberedelses- og afviklingsperioder.
2) Særlig godtgørelse og bonus, der udbetales eller frigøres i henhold til kontrakten.
3) Feriegodtgørelse af de indtægter, der er nævnt i nr. 1 og 2.«

Det betyder altså, at både indtjeningen under selve udsendelsen samt den missionsforberedende- og afviklende periode foranlediger en fribeløbsforhøjelse. Der kan opstå problemer, hvis det ikke fremgår for SU-styrelsen, at indtjeningen er indtjent jf. punkt 1, 2 og 3 stk. 8, men lovgivningen er klar.

Det er Forsvarsministeriet, som indberetter løn optjent i relation til INTOPS til Styrelsen for videregående uddannelse og Uddannelsesstøtte. Har du spørgsmål til indberetningen af din løn, skal du kontakte din udstikker eller lønsagsbehandler.

Du kan læse mere her: Forhøjet fribeløb – SU