HPRD 100

***OPDATERING: 15. MARTS 2021 ***

Aflysning af festlighederne i forbindelse med HPRD 100 år

Da Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) i foråret 2020 blev nødsaget til at flytte festligholdelsen af HPRD 100 år, havde vi håbet på en situation, hvor vi igen kunne samles her i foråret 2021.

Det er desværre ikke tilfældet. Situationen er fortsat alvorlig og myndighedernes klare budskaber om den enkeltes ansvar og adfærd, herunder ikke mindst de særlige begrænsninger i det fortsatte forsamlingsforbud betyder, at bestyrelsen med megen beklagelse og ærgrelse må meddele, at Festgudstjenesten i Christiansborg Slotskirke med efterfølgende overrækkelse af Reserveofficersforeningens i Danmarks Hæderstegn samt reception i Riddersalen på Christiansborg lørdag den 24. april, er aflyst. Dette gælder også Gallafesten om aftenen samme dag.

Alt efter situationens udvikling betyder det, at det alene vil være muligt at gennemføre en overrækkelse af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn for indstillede modtagere i jubilæumsåret 2020 og tilsvarende for modtagere i år.

Foreningen følger de af Regeringen til enhver tid udgivne anbefalinger og restriktioner og det er på denne baggrund, at bestyrelsen har besluttet de anførte ændringer.

Med venlig hilsen

Jesper Trommer Volf

Formand, Major af reserven

Sign.

*** OPDATERING: 13. MAJ 2020 ***

HPRD’s bestyrelse har via mail i perioden 1. til 3. maj drøftet jubilæumsudvalgets indstilling om at flytte og parallelforskyde både dags- og aftenarrangement til 24 APR 2021 på forventet efterbevilling af Hoffet og med Hendes Majestæt Dronningens efterfølgende og forhåbentlige bekræftelse af sin tilstedeværelse.

Bestyrelsen har den 4. maj enstemmigt besluttet at følge denne indstilling. Nærmere info vil blive givet senere.

*** OPDATERING: 20. MARTS 2020 ***

Danmark er nu effektivt lukket ned i kampen mod Covid-19, og det har i nogle dage stået HPRD’s bestyrelse og Jubilæumsudvalg klart, at det ikke er muligt eller forsvarligt at gennemføre HPRD 100 den 25. april 2020 – det vil sige hverken festgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, uddeling af ROHT i Riddersalen på Christiansborg eller gallafesten på Tivoli Hotel.

 

 

HPRD’s 100 Års Jubilæum markeres lørdag den 25. april 2020.

Med deltagelse af Hendes Majestæt Dronningen indledes formiddagens program med Festgudstjeneste med efterfølgende Hæderstegnsoverrækkelse og Reception på Christiansborg.

Om aftenen inviteres til Gallafest på Tivoli Hotel.
Deltag med ledsager i det fulde program og overnat eventuelt på Tivoli Hotel eller WakeUp Copenhagen.

Tilmelding foregår via Nemtilmeld.

Printvenlig invitation til HPRD100

Dagsprogrammet

Festgudstjenesteunder overværelse af Hendes Majestæt Dronningen i Christiansborg Slotskirke kl. 09.30

HPRD inviterer til Festgudstjeneste, der forrettes af Hærprovsten, Orlogsprovsten og Flyverprovsten.

Påklædning: Uniform M/69, FLV M/72, SVN 3A eller jakke med slips – ordensbånd anlagt.

Hæderstegnsoverrækkelse og Reception under overværelse af Hendes Majestæt Dronningen i Riddersalen på Christiansborg kl. 11.30

HPRD inviterer til deltagelse i ceremonien ved overrækkelsen af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn med deltagelse af Hendes Majestæt Dronningen.
Efter ceremonien afholdes reception med en let servering.

Påklædning: Uniform HRN M/69, FLV M/72, SVN 3A eller jakke med slips – ordensbånd anlagt

Aftenprogrammet

Gallafest på Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København kl. 18.30

Der bydes velkommen med servering af velkomstdrink og musik ved Søværnets Tamburkorps.
Herefter serveres treretters festmiddag med vin ad libitum og kaffe samt underholdning.
Efter middagen bydes op til Les Lancier og dans ved Livgardens Dance Band.

Der vil aftenen igennem være fri softbar – spiritus kan købes.

Påklædning: Selskabsuniform/Messeuniform (smoking), smoking, HRN M/69, FLV M/72, SVN 3A eller mørkt tøj – med dekorationer anlagt.

Overnatning

Ved reservation af værelse på Tivoli Hotel eller WakeUp Copenhagen (Carsten Niebuhrs Gade) ydes rabat indtil den 20. marts 2020.

Referer til disse reservationsnumre:
Tivoli Hotel: #1631239
Wake Up:    #1639369