Lillebæltskredsen

Lillebæltskredsen

Velkommen til hjemmesiden for Lillebæltskredsen i Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD).

Her kan du finde information om vores kredsaktiviteter, herunder feltsport. Kredsen har til opgave gennem afholdelse af feltsportsaktiviteter, foredragsaftener, udflugter, stævner mv. at udbygge sammenholdet og skabe netværk for alt hjemsendt personel med kontrakt med forsvaret, bosat i kredsens område.

I Lillebæltskredsen er vores primære aktivitet skydning, som gennemføres udendørs på vores skydebane ved Tirsbæk Gods i Vejle Øst. Vi er ved at etablere en indendørs skydebane ligeledes på Tirsbæk Gods, og forventer at kunne gennemføre indendørs skydninger fra årsskiftet.
Vi har et mangeårigt samarbejde med Marinehjemmeværns flotillen fra Kolding med hvem vi en gang om året foretager en sejlads med indlagt skydning efter sømål.
I forbindelse med en af vores sommerskydninger afholder vi stævne, hvor vi ud over skydning med pistol tillige gennemfører en række andre sjove og udfordrende aktiviteter, bl.a. orienteringsløb i skovene omkring Tirsbæk Gods.

Er du ikke medlem endnu, kan du læse mere om medlemskab her: HPRD medlemsskab.

Hvis du har spørgsmål til kredsens arbejde eller aktiviteter, er du velkommen til at kontakte undertegnede eller et andet af bestyrelsesmedlemmerne (se under fanen “Bestyrelsen i Lillebæltskredsen”.

 

Med venlig hilsen

Formand: Major-R Hans Henrik Algreen-Ussing
Tirsbækvej 133
7120 Vejle Ø

Tlf. 75815105 (P) / 20331260
Mail: hhau@tirsbaekgods.dk