Midtjyske Kreds

Midtjyske Kreds

HPRD Midtjyske Kreds dækker geografisk stort set den østlige halvdel af den nye Region MidtjyllandHPRD Midtjyske Kreds_geografi

Kredsen har til opgave, gennem afholdelse af feltsportsaktiviteter (se fanen til venstre), foredragsaftener, udflugter, besøg ved tjenestesteder, stævner mv., at udbygge sammenholdet, og skabe et netværk for alt hjemsendt personel, med kontrakt med forsvaret, bosat i kredsens område.

Se kredsens vedtægter her

 

Med venlig hilsen

Major-R Jens Christian Callesen
Formand Midtjyske Kreds

Mail:   jenschristiancallesen@gmail.com