Medlemskab

Som medlem af Foreningen kan optages:

a) Personel, der har gennemgået en uddannelse som officerer af reserven eller dertil svarende uddannelse, samt fratrådte officerer af linjen, der er overgået til reserven.
b) Personel, der har gennemgået en sergentuddannelse eller dertil svarende uddannelse og er overgået til reserven.
c) Personel, der er konstabler, der er overgået til reserven.
d) Elever på skoler under Forsvarsministeriet, der ikke er omfattet af § 4 a), b) eller c).
Som associeret medlem kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse endvidere optages:
e) Militært og civilt personel af reserven under Forsvarsministeriet, der – uden at være officersuddannet eller have gennemgået en hermed ligestillet uddannelse – ønsker at søge sin og sin personelgruppes interesser varetaget inden for rammerne af Foreningens formålsbestemmelse eller ønsker at deltage i eller støtte Foreningens virksomhed.
f) Erhvervsvirksomheder, organisationer og lignende, der ønsker at deltage i eller støtte Foreningens virksomhed.

Associerede medlemmer har ikke stemmeret på Foreningens generalforsamlinger.

Du kan melde dig ind ved at indsende online indmeldelsesblanket – benyt dig af muligheden.