Bliv medlem af HPRD

Virker formularen ikke eller ønsker du at melde adresseændring, så send en mail til vores sekretariat på hprd@hprd.dk

Reserven er en væsentlig del af Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabets kapaciteter. HPRD er Reservens interesse- og fagorganisation. HPRD arbejder for, at der er civil og militær kompetence til rådighed, når behovet opstår. HPRD arbejder for, at medlemmernes uddannelse, tjeneste og karriereforløb er til gavn for alle interessenter.