Bliv medlem af HPRD

Reserven er en væsentlig del af Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabets kapaciteter. HPRD er Reservens interesse- og fagorganisation. HPRD arbejder for, at der er civil og militær kompetence til rådighed, når behovet opstår. HPRD arbejder for, at medlemmernes uddannelse, tjeneste og karriereforløb er til gavn for alle interessenter.