Hvorfor melde sig ind?

HPRD
– er den eneste organisation, der repræsenterer hele Reservens militære personel, samt Beredskabsstyrelsen.
– har indflydelse på mange niveauer inden og uden for Forsvaret. Blandet andet politisk.
– giver vejledning i forbindelse med faglige spørgsmål, uddannelse og karriere. – kan løfte sager internt i Forsvaret med rette instanser.
– forhandler forhold vedr. tjeneste, uddannelse og karriere for alt personel af reserven.
– formidler reserverelevant nyheder – alt samlet i én organisation.
– giver igennem vores udbredte nationale og internationale netværk adgang til:

  • feltsport og internationale konkurrencer.
  • kurser og uddannelse
  • netværk på tværs af NATO

– støtter fritidsaktiviteter som f.eks. faldskærmsudspring el. vinterkursus i Norge med vores aktivitetskonto.
– giver mulige for en række af fritidstilbud igennem vores lokalkredse.
– forhandler overenskomst for beredskabsofficerer og officerer af reserven. For konstabler og sergenter samarbejder vi med HKKF og CS  og arbejder for de bedste arbejds- og lønvilkår, der omfatter alt personel af reserven.
– kontingentet er fradragsberettiget.
– du får indflydelse på HPRDs arbejde og på din egen situation.

 

Flyer: