Hvorfor melde sig ind?

Nogle gode grunde til at melde sig ind i HPRD:

 • HPRD har en holdning til udviklingen af Forsvaret og reservepersonellets rolle heri
 • HPRD har en holdning til de arbejds- og lønvilkår, der skal gælde for alt personel af reserven
 • HPRD er den eneste organisation for alt personel af reserven
 • HPRD forhandler løn for alle officerer af reserven
 • HPRD forhandler ansættelsesforholdet for alle officerer af reserven, herunder kontrakttyper, uniformer, uddannelsestilbud mv.
 • HPRD forhandler forhold vedr. tjeneste, uddannelse og karriere for alt personel af reserven
 • HPRD deltager med storvægt i PARU-arbejdet gennem repræsentation i VFK, HST, MST, FST, FSU og HJV
 • HPRD arrangerer feltsportskursus
 • HPRD kan holde dig orienteret om alle relevante forhold gennem vores medlemsblad Reserven eller via vores nyhedsservice
 • Gennem HPRDs kredsarbejde understøttes muligheden for at styrke kammeratskabet mellem reservens personel i form af sociale aktiviteter samt feltsport mv.
 • Du får indflydelse på HPRDs arbejde og på din egen situation