Kontingent

Vi har per 1. Januar 2017 indført nye kontingentsatser. Læs mere om ændringerne og årsagen her.

Kontingentsatser for 2017:

KONTINGENTTYPE

Nuværende medlemmer (Per november 2016)

Opkrævning for 2017

Nye medlemmer per 1/1 2017

Kvartalsvist*

Medlemmer over 30 år med:
·     Basis- og tillægskontrakt (OF-GRP)
·     A- og B-kontrakt (BRS)
·     Reaktionsstyrkekontrakt
·     Korttidskontrakt
980,- kr. 249,- kr.
Medlemmer under 30 år med:
·     Basis- og tillægskontrakt (OF-GRP)
·     A- og B- kontrakt (BRS)
·     Reaktionsstyrkekontrakt
·     Korttidskontrakt
675,- kr. 169,- kr.
Medlemmer med:
·     Basis- og tillægskontrakt (SG/KS-GRP)
·     Basiskontrakt eller ingen kontrakt (passive)
·     Abonnement på RESERVEN
·     Associerede medlemmer
410,- kr. 99,- kr.
Elever på Forsvarets skoler
(dog ikke elever på efter- og videreuddannelse)
25,- kr. 25,- kr.

Vær opmærksom på, at dit kontingent til HPRD er fradragsberettiget, når du har en rådighedskontrakt.

*) Bemærk at det kvartalsvise kontingent opkræves via betalingsservice. Manglende tilmelding til betalingsservice medfører et administrationsgebyr på 150 kroner.