15 nye KN-R er blevet udnævnt

15 nye KN-R er blevet udnævnt

Fredag den 5. juli kulminerede videreuddannelsestrin 1 for ledere af reserven (VUT-I) med udnævnelsen til kaptajn. De 15 reserveofficerselever har samlet set været benævnt ved klassenavnet KROGH-R på Hærens Officersskole (HO). 

Af kaptajn af reserven Thorbjørn Hein

11 måneders skolegang ved HO med i alt 20 dages fysisk tilstedeværelse til seminarer, udrykninger og stabsarbejdsøvelser har ledt op til denne eksamen. Ud over dagene med fysisk tilstedeværelse – som i halvdelen af tilfældene har været sammen med eleverne på linjeofficerernes VUT-I – har de kommende kaptajner af reserven deltaget aktivt i utallige timers lærerstyret onlineundervisning og forberedt sig til disse lektioner i endnu flere timer.

Eleverne har desuden svedt over fire, større opgaver i operative overvejelser på bataljons- henholdsvis brigadeniveau i konventionel krig. I forårsdelen af kurset har fokus primært været på stabsspecialer såsom efterretning, logistik og CIMIC.

To opgaver i operative overvejelser har haft internationale stabiliseringsoperationer som emne.

Alt i alt har HO uddannet 15 kommende kaptajner af reserven til at virke som “junior staff officers” på bataljons- såvel som brigadeniveau. Første årgang af HO’s kaptajner af reserven, klassen HEDEMANN-R, imponerede i overvældende grad deres censorer i sommeren 2012. KROGH-R har derfor noget at leve op til, men ifølge deres lærere på HO, er der intet at frygte: de 15 kommende kaptajner kom med et solidt niveau og har ved HO’s moderne undervisningsmetoder og aktuelle viden om taktik og internationale missioner haft en stejl indlæringskurve.

HPRD ønsker alle tillykke med udnævnelsen.