24 nye SL-R udnævnt på Løjtnantsskolen

24 nye SL-R udnævnt på Løjtnantsskolen

Fredag den 21 juni blev 24 ny sekondløjtnanter fra HRN og FLV udnævnt ved en parade på Hærens Kampskole i Oksbøl. CH/HKS Henrik Sommer betonede i sin tale til elever vigtigheden af, at de går i spidsen med de nye undervisningsmæssige tilgange, som de har tilegnet sig under deres ophold på skolen.

Inden paraden havde CH/LTKUR MJ Anders Sindum sammen med klasseformanden på charmerende vis fortalt det store antal fremmødte om indhold af HKS 08, som uddannelsen officielt hedder – og havde givet et mere humoristisk perspektiv på en klasse sammensat på tværs af forskelligheder fra hhv det blå og det grønne værn. Resultatet har været meget vellykket og enige censorer og lærere taler om et meget velkvalificeret hold, som nu skal tilbage til geleddet og arbejde med grunduddannelse af de værnepligtige.

HPRD ønsker alle tillykke med udnævnelsen.