Aflysning af festlighederne i forbindelse med HPRD 100 år

Da Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) i foråret 2020 blev nødsaget til at flytte festligholdelsen af HPRD 100 år, havde vi håbet på en situation, hvor vi igen kunne samles her i foråret 2021.

Det er desværre ikke tilfældet. Situationen er fortsat alvorlig og myndighedernes klare budskaber om den enkeltes ansvar og adfærd, herunder ikke mindst de særlige begrænsninger i det fortsatte forsamlingsforbud betyder, at bestyrelsen med megen beklagelse og ærgrelse må meddele, at Festgudstjenesten i Christiansborg Slotskirke med efterfølgende overrækkelse af Reserveofficersforeningens i Danmarks Hæderstegn samt reception i Riddersalen på Christiansborg lørdag den 24. april, er aflyst. Dette gælder også Gallafesten om aftenen samme dag.

Alt efter situationens udvikling betyder det, at det alene vil være muligt at gennemføre en overrækkelse af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn for indstillede modtagere i jubilæumsåret 2020 og tilsvarende for modtagere i år.

Foreningen følger de af Regeringen til enhver tid udgivne anbefalinger og restriktioner og det er på denne baggrund, at bestyrelsen har besluttet de anførte ændringer.

Med venlig hilsen

Jesper Trommer Volf

Formand, Major af reserven

Sign.