Ansøg Master i Militære Studier og Operations- og Føringsuddannelse nu

Der er nu åbnet for ansøgninger til Master i Militære studier 2015 samt Operations- og Føringsuddannelsen. Ansøgningsfrist er den 8. december 2014.
Master i Militære Studier (MMS) har til formål at uddanne officerer til stillinger på højeste ledelsesniveau i Forsvaret – både militære og civile.

I uddannelsen lægges der særlig vægt på at udvikle den studerendes evne til at analysere, vurdere og træffe beslutninger, der omhandler operative, strategiske, ledelses- og styringsmæssige problemstillinger. Der fokuseres navnlig på det teoretiske fundament for militære doktriner, operationer, det militære instruments rolle i samfundet og blandt statens virkemidler samt på relevante metoder og teorier for opgaveløsning.

Uddannelsen medfører ikke i sig selv udnævnelse til højere niveau.

Studiet er normeret til 3 år som deltidsstudie og gennemføres som blended learning. Der er plads til 40-55 studerende på uddannelsen, som vil give den studerende vide rammer for individuelt at sammensætte uddannelsens forløb og indhold .

Hvem kan optages? MMS kan søges af ansatte i Forsvaret, som har gennemført Videreuddannelsestrin I for Militære Ledere (VUT I/L), Videreuddannelseskurser (VUK) eller er meriteret herfor. Både militære og civile ansøgere vil blive taget i betragtning, ligesom der kan optages et mindre antal reserveofficerer. Foruden antallet af regulære MMS-studerende kan der evt. optages et mindre antal enkeltfagsstuderende på Basic og evt. også Advanced moduler i form af militære eller civile ansøgere på M321-niveau eller tilsvarende, som i forvejen har en kandidat- eller mastergrad.

For hærofficerer kan der samtidig ansøges om Operations- og Føringsuddannelsen (OFU), som påbegyndes inden starten på MMS, og som er målrettet kaptajner i Hæren og Hærhjemmeværnet med interesse og flair for operationer.

Læs mere om studiet, ansøgningskrav og optagelse