En beretning fra Føringskursus BTN 2019-I

Første Føringskursus, bataljon, er nu afholdt med stor succes for 11 deltagende premierløjtnanter og kaptajner af reserven

Forsvarsakademiets Center for Landmilitære Operationer (CLO) har i samarbejde med 2. Brigade (2BDE) nu gennemført det første føringskursus for reserven for PL og KN, der enten var designeret eller stod foran at skulle designeres i en bataljonsstab.

Blended learning

Kurset blev gennemført som blended learning med fjern- og tilstedeværelsesundervisning, hvor kursisterne hver måned, udover selvstudie (ca. 10 timer pr. uge), deltog hjemmefra via video telekonference (VTC) en aften om måneden (3 timer). Derudover med tilstedeværelse i en forlænget weekend om måneden (32 timer) på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot, afsluttende med en uge, hvor reservens kursister og linjens kursister blev blandet i stabe.

Alle moderne undervisningsmidler har således været taget i brug, idet kursisterne dels har været udstyret med en bærbar PC til fjernundervisning via Forsvarets Elektroniske Skole (FELS), dels en bærbar PC med fjernarbejdsplads (FAP), så også klassificerede dokumenter kunne anvendes, ligesom alle videokonferencer kunne afholdes med krypteret adgang.

11 kursister modtog fredag den 6. december 2019 kursusbevis af chefen for Hærkommandoen, generalmajor Michael Lollesgaard, efter en uges stabsarbejde, der blev gennemført i fællesstabe med linieofficerernes føringskursister.

Hårdt men lærerigt

Det har været et krævende kursus, som CLO har afholdt for reserven, hvor den ugentlige belastning i fjernundervisningsugerne (”de lette uger”) har været på 10 timer.

Årets kursister har i de forgangne 5 måneder derfor måtte være yderst dedikerede for at kunne følge med i undervisningen og prioritere den tid, der skulle anvendes.

CITAT – ”I det civile kan man videreuddanne sig med en MBA – som reservist kan man nu tage på føringskursus.”

Kurset er opbygget med en indledende del med metodelære for bataljonens stabsarbejder og derefter praktisk stabsarbejde i de forskellige kampformer.

Alle stabsarbejder blev gennemført med C2IS (SITAWARE), ligesom kursisterne i den sidste uge fik mulighed for at træne med simulationsprogrammet Steel Beasts.

Kursets mål er, at kursisterne skal kunne indtræde i en bataljonsstab som operationsofficer (OO) eller efterretningsofficer (EO), men under kurset besætter kursisterne selv alle funktionerne, inklusive specialerne ildstøtte, ingeniør, logistik og føringsstøtte.

Kurset omfatter alle processer i bataljonsstabens arbejde fra stabschefens direktivmøde, gennem de forskellige stabsmøder med udarbejdelse af egne og fjendens handlemuligheder (COA’er og ACOA’er), frem til udarbejdelse og udgivelse af bataljonens befaling til underafdelingerne.

Kurset sætter den enkelte kursist i stand til velovervejet, at udarbejde individuelle operative overvejelser, med fokus på proces og metode, så kursisten kan indtræde i bataljonsstaben. Derudover omfatter det også en væsentlig del taktiske overvejelser.

Kursisterne har forud for kurset erfaring med kampunderafdelingsniveauet og bataljonens anvendelse af kampunderafdelinger, og kursisterne har typisk deltaget i befalingsudgivelse ved bataljonen.

CITAT – ”Det er ikke et kursus man kommer sovende til – det kræver benhård prioritering og mange timer foran skærmen – men det er det hele værd”

FAKTABOKS KURSUS 2020-I:

Ansøgningsfrist – 15. januar 2020 (inklusiv chefpåtegning)

Forudsætninger
Kursisterne optages efter motiveret ansøgning med chefpåtegning og som udgangspunkt i følgende prioriterede kategorier:
1. Kaptajner eller premierløjtnanter som allerede er eller står foran at skulle indtræde i en stilling i en bataljonsstab (eller højere).
2. Kaptajner eller premierløjtnanter i øvrigt.

LINKS: Kursusopslag for Føringskursus BTN 2020-I: http://www.fak.dk/uddannelse/kurser/Pages/Foeringskursusforreserven.aspx