Bestyrelsesmedlem søges

Er du aktiv reservist og kunne du tænkte dig at bidrage i arbejdet for Forsvarets reserves vilkår?

Så overvej at stille op til HPRDs bestyrelsen og få indflydelse på arbejdet i de kommende 2 år.

HPRD består af en række kredse og udvalg og vores arbejde består blandt andet i at forbedre tjeneste, uddannelse og karrieremuligheder for reservister, lønmæssige aftaler for reserveofficerer samt aktiviteter og samarbejde både nationalt og internationalt.

Af hensyn til bestyrelsens forestående arbejde, sammensætning og diversitet, skal opfordringen særligt rettes mod aktive reserveofficerer i Søværnet, Beredskabsstyrelsen samt sprogofficerer.

HPRDs årlige generalforsamling finder sted søndag den 25. april 2021 kl. 14.00 i Kastellet, Kbh.

Vil du vide mere om posten som bestyrelsesmedlem, så kontakt formand Jesper Trommer Volf på jtv@hprd.dk

Del endelig budskabet videre.