Bestyrelsesmøde 10. oktober

OK-R Maria Vang Knudsen valgte sent aften d. 8 oktober at træde tilbage som præsident for HPRD med øjeblikkelig virkning.

 

Der bliver afholdt bestyrelsesmøde sent onsdag d. 10. oktober, med deltagelse af Kredsformændene. Herefter udsendes information til medlemmerne og interesserede via mail og Facebook.

 

Restbestyrelsen vil gensupplere sig på mødet, og sikre en arbejdende bestyrelse frem til næste Generalforsamling. Restbestyrelsen har nu mulighed for at fokusere meget mere på samarbejde, samt rettidig og åben kommunikation. Samtlige medlems-aktiviteter vil fortsætte uden unødigt ophold.

Vi viser åbenhed allerede nu, ved at sikre åben og direkte adgang til medlemmerne af Hovedbestyrelsen i HPRD. Derfor er der nu etableret en direkte kontakt via email på: Bestyrelsen [SNABELA] HPRD.dk

På vegne af HPRD-Bestyrelsen