Bliv Conduct After Capture Instruktør

Bliv Conduct After Capture Instruktør – ansøgningsfrist 15. januar 2014.

Som CAC-instruktør uddanner du forsvarets personel i overlevelse som tilbageholdt. CAC-sektionen har en af forsvarets mest aktive reservekadrer. Vi bruger reservepersonel på alle vores uddannelser og tilbyder et karriereforløb, hvor du gradvist uddannes til at medvirke på vores forskellige uddannelser i gidseloverlevelse.

Første skridt ind i CAC-sektionens reservekadre er CAC-instruktørkursus. Kurset er et intensivt forløb på 19 dage, hvor du i teori og praksis lærer at uddanne soldater i gidseloverlevelse. Kurset er stærkt udfordrende, da du ikke blot lærer at flytte andres grænser, men også er nødt til at skubbe dine egne.

Kurset finder sted fra 22. april til 10. maj 2014. Ved stor søgning til kursus vil fastansat personel, samt personel af reserven med bopæl vest for Storebælt have prioritet.

Du skal være befalingsmand eller officer af reserven, have en veludviklet empati og indlevelsesevne og lyst til at udfordre dig selv og andre. Du bliver blandt andet uddannet i afhørings- og interviewteknik, rollespil, stressinducerende træning og stresshåndtering. Du skal først bestå en to dages udvælgelsesproces ved Forsvarets Rekruttering i uge 5 eller 6, hvor du blandt andet skal gennem fysiske prøver, en psykologsamtale, samarbejdsøvelser og en samtale med CAC-sektionen.

Du finder yderligere information og ansøgningsskema her: www2.forsvaret.dk
Har du spørgsmål så skriv til: HOK-CAC22@mil.dk  gerne med et telefonnummer, vi kan kontakte dig på.

Med venlig hilsen CAC-sektionen.