Bliv stabsofficer af reserven i Søværnets Taktiske Stab

Søværnets Taktiske Stab søger to officerer af reserven – en til efterretningssektionen (følg link) og en til sektionen for informationsoperationer (følg link).

Om stillingerne
I efterretningssektionen bliver du del af et team bestående af officerer – faste og af reserven samt faste befalingsmænd, der arbejder dedikeret med at udvikle, implementere og udføre maritimt efterretningsarbejde på taktisk niveau.
I sektionen for informationsoperationer bliver du en blandt fem officerer af reserven, der arbejder målrettet med planlægning og gennemførelse af informationsoperationer i Søværnet – både i forbindelse med øvelser og operationer.
For begge sektioner gælder, at du kan se frem til en stilling, hvor der lægges vægt på initiativ, professionalisme, fleksibilitet, teamwork og medindflydelse.

Om os
Søværnets Taktiske Stab har ansvaret for den taktiske træning af Søværnets enheder. Endvidere kan staben udsendes enten som enkeltmand eller som operativ føringsenhed med 20 dages varsel. Den faste stab har ca. 120 sejldage om året, men er ellers bosiddende i egne bygninger på Flådestation Korsør.

Om dig
For stillingen i efterretningssektionen lægges der vægt på, at du har godt kendskab til taktisk efterretningstjeneste gennem tjeneste og/eller uddannelse samt gerne erfaring med iBase/Analyst Note Book eller lignende database- og analyseværktøjer. For stillingen i sektionen for informationsoperationer lægges der vægt på, at du har kendskab til informationsoperationer enten gennem tjeneste og/eller uddannelse.

For begge stillinger gælder, at du skal være uddannet reserveofficer og være PL-R eller KL-R/KN-R gerne med erfaring fra internationale operationer. Der lægges herudover vægt på, at du:

• har flair for kommunikation og præsentation – både på dansk og engelsk
• kan inddrage relevant civil uddannelse og/eller erhvervserfaring
• har vilje til udsendelse i internationale missioner
• kan opnå blåt bevis
• har gode computer- og IT egenskaber

Løn- og ansættelsesvilkår
Basis- og tillægskontrakt uden rådighedsforpligtigelse. Som udgangspunkt vil du blive ansat på dit nuværende funktionsniveau med mulighed for løbende efter- og videreuddannelse. Arbejdsmængden vil gennemsnitligt ligge på 30-40 IKD om året, der typisk rummer én sejlende øvelse af et par ugers varighed.
Du er designeret til Søværnets Taktiske Stab, der ligeledes er personelforvaltende myndighed.

Information
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte sektionscheferne:
– Efterretning: Søren Spodsberg på 30 35 41 75 eller sts-bcintel@mil.dk.
– Informationsoperationer: Michael Linden-Vørnle på 20 93 48 88 eller sts-bcinfoop@mil.dk.

Ansøgning
Ansøgning med relevante bilag skal indsendes via portalen ”Job I Forsvaret” senest den 18. december 2015.
Samtaler vil blive afholdt ved Søværnets Taktiske Stab, Flådestation Korsør, Sylowsvej, 4220 Korsør i slutningen af januar 2016.