Conduct After Capture, et speciale ud over det sædvanlige

Conduct After Capture sektionen søger lige nu instruktører over hele landet, til uddannelsesstart i august 2020.

Læs mere om Conduct After Capture og søg uddannelsen nu på

https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/varnsfalles/caci/ 

Emil er Conduct After Capture Instruktør i Forsvarets værnsfælles gidseloverlevelsesenhed CACSEK. Conduct After Capture sektionen (CAC) er placeret ved Hærens Efterretningsregiment, og har instruktører over hele Danmark. CACs kerneopgave er at klæde medarbejdere på, til at overleve en eventuel gidseltagning med mindst mulige skader, samt at rådgive omkring gidseltagninger.

Emil på 32 år, bor i København, er Kaptajn af reserven og sprogofficer.

Derudover studerer han mellemøststudier på Københavns universitet og Business & development studies på CBS og har været i Forsvaret siden 2012.

Hvad laver du til daglig ud over dine studier?

Jeg rejser ofte, når jeg kan komme til det og har senest været i Sydkorea og Ukraine og planlægger at tage til Iran i foråret.

Hvor havde du hørt om CAC?

Under min uddannelse som sprogofficer havde jeg en holdfører, som også var CAC-instruktør og han anvendte mange af stresshåndteringsværktøjer fra CAC til at hjælpe os igennem sprogofficersuddannelsen, som til tider var yderst krævende.

Det inspirerede mig og under min første mission i Afghanistan søgte jeg, kom til afprøvning hvorefter jeg blev udtaget til instruktørkurset.

Hvad motiverede dig ved CAC?

At kunne forstå og navigere i situationer, kulturer og verdensbilleder, som ligger ekstremt langt fra dem vi har i Danmark var stærkt motiverende for mig. Derudover fandt jeg det også interessant at skulle overleve i fjendeland uden våben, som jo ellers er en soldats primære værktøj. Det virkede som en god forlængelse af sprogofficersuddannelsen og den kunne jeg godt tænke mig at bygge videre på, med nogle mere håndgribelige værktøjer.

Levede det op til forventningerne?

’Conduct After Capture’ siger jo alene en del, men det forberedte mig på ingen måde til kurset som instruktør.  Jeg havde dog ladet mig fortælle, at kurset ville være langt og hårdt og flytte mine grænser, det motiverede mig.

Allerede under optagelsesprøverne bemærkede jeg et specielt tæt kollegialt bånd mellem CAC-instruktørerne, hvilket tiltalte mig virkelig meget.

Samtidig fandt jeg en unik professionalisme i tilgangen til arbejdet samt forberedelse til dette.

Hvordan kommer det til udtryk?

Der bliver virkelig gået i detaljen ved hver elevs præstation, og det er utroligt hårdt, men samtidig meget givende. På denne måde sikre man også at det kun er de absolut bedst egnede, der kommer igennem kurset. De mange øjne på ens præstation gav en kæmpe mulighed for at udvikle sig personligt og fagligt og det føltes som et stort privilegie at få så meget feedback.

Hvis du sammenligner CAC med andre ting du har lavet, hvad tænker du så?

Det er det mest grænseoverskridende jeg nogensinde har medvirket i, men samtidigt noget af det mest givende og personlig udviklende.

Mange af de ting vi gør kan virke grænseoverskridende, men den professionalisme vi er uddannet med, sørger for at vi hele tiden diskutere og reflektere omkring de ting vi gør og altid holder det op imod målet. Hvis ikke det har et formål, som kan beskrives indenfor vores rammer, så gør vi det ikke. Hvert eneste træk vi gør bliver målt og derved sikret at det har et formål.

Hvad tænker du at din kommende chef får ud af dig som CACI?

Han får en medarbejder der meget stressrobust. overlevelsesværktøjerne kan bruges i de fleste jobs og dagligdag. Man lærer at overskue uoverskuelige situationer, som en gidselstagning jo er og kunne være i den så længe det kræves. Hertil opnår man nogle brugbare værktøjer såsom stresshåndtering, konflikthåndtering og relationsopbygning.

En ting der også er meget værdifuldt er at lære at sætte sig ind i en andens verdensbillede og forstå det. At kunne gøre det med en terrorist er jo ekstremt, men det gør det lettere at sætte sig ind i en modparts verdensbillede i det civile. Den evne er meget svær at lære, men bliver brugt hele tiden i CAC. Og det er yderst værdifuldt i samarbejdsrelationer i et arbejdsliv.

Det at kunne kommunikere på tværs af kulturer og evnen til at samarbejde er udtalt hos en CAC-instruktør.

Derfor får min kommende chef en robust medarbejder, der stresshåndtere sig selv og kollegaer. En der er stærk i samarbejde og konflikthåndtere løbende og har sans for arbejde på tværs af kulturer og organisationer.

Hvad har du lavet efter CACIKUR og har du brugt nogle af kompetencerne?

Efter CACIKUR har jeg været udsendt tre gange. Jeg har særligt anvendt værktøjerne til opbygning af samarbejdsrelationer i koalitionen. Fx skulle jeg rekruttere officerskadetter til officersakademiet i den afghanske hær. VI havde nogle eksempler på at Taliban lod sig rekruttere og der brugte jeg mange af værktøjerne fra CAC til at forstå og aflæse motivationen for den enkelte aspirant og således sikre at vi fik de rette elever til akademiet.

Jeg har også gjort brug af CAC-værktøjer civilt. Blandt andet da jeg rejste alene rundt i Iran, sendte jeg dagligt en status til en kammerart hjemme i Danmark. Vi havde aftalt en række procedure der ville blive foretaget såfremt der skete mig noget under min rejse og det gav mig ro i sindet og muliggjorde en langt mere afslappet rejse. CAC har givet mig en tankegang og et beredskab som hjælper mig til at handle mere rationelt i kritiske eller tilspidsede situationer.

Er der noget på falderebet der ligger dig for hjertet?

Det at gøre noget så grænseoverskridende og specielt, giver et helt unikt sammenhold med ens medinstruktører, hvilket jeg ikke har oplevet andre steder i forsvaret.

Hvad betyder for dig?

Det betyder rigtigt meget for mig, jeg føler mig velkommen, anerkendt og som en del af enheden. Der hersker en kultur af empati, professionalisme og dyb faglighed og det smitter af på mange  andre aspekter af mit liv og min væremåde.