Endelig dagsorden for ordinær generalforsamling

Lørdag den 21. marts 2020 kl. 1400 – på Ryes Kaserne i Fredericia – AUD Vest.

Dagsordenen kan læses > HER

I henhold til vedtægternes § 20 henligger årsregnskabet på foreningens adresse til medlemmernes gennemsyn. Ethvert medlem, der begærer det, kan ved mail få tilsendt årsregnskabet.

HPRD vedtægter kan læses > HER