FØRINGSKURSUS for Reserven, Bataljonskursus 2021

Formålet med kurset er at give kursisten det doktrinære, analytiske, procedure- og planlægningsmæssige niveau, som er nødvendigt for at kunne indgå som stabsofficer på bataljonsniveau, primært indenfor operations- og efterretningsområdet. Sekundært opnå kendskab til tjenestegrenene ildstøtte, ingeniør, logistik og føringsstøtte i relation til bataljonens operationer.

Ansøgningsfrist: 30. maj 2021. Du vil modtage et endeligt svar på din ansøgning medio/ultimo juni 2021.

Du kan læse hele kursusbeskrivelsen m.m. HER