Føringskursus for Reserven, Brigade 2022

Formål med kurset er at udvikle din forståelse for brigadens indsættelse samt dine doktrinære og metodiske kompetencer, så du kan virke som stabsofficer i en brigadestab. Det forudsættes at du l som udgangspunkt skal have gennemført følgende eller ækvivalerende uddannelse på Hærens Officersskole – Føringskursus for Reserven, Bataljon.

Alternativt skal du have omfattende stabserfaring fra operative stabe på bataljonsniveauet. Du skal have en gyldig sikkerhedsgodkendelse. Eftersom kursets succes er tæt knyttet til kursisternes operative viden og tjenesteerfaring – herunder behovet for at favne hærens enheder og tjenestegrene bredt – forbeholdes retten til at afvige fra ovenstående på baggrund af en konkret og individuel vurdering af ansøgerens kompetencer og operative erfaring. Ansøgere kan således blive anmodet om yderligere dokumentation eller udtalelser fra foresatte før optagelse. Ydermere kan ovennævnte medføre, at enkelte ansøgere får afslag til trods for, at det maksimale antal kursusdeltagere ikke er nået.

Du kan læse mere om kurset her: Føringskursus Reserven Brigade 2022

Ansøgningsfrist: Søndag den 12 . december 2021, kl. 20.00.