Folk & Sikkerhed: Sikkerheds-, forsvars- og beredskabspolitikken til debat – og du kan bidrage

“Security is like oxygen: When you have enough of it, you pay no attention to it. But when you don’t have enough, you can think of nothing else.”

Debatten om forsvaret og beredskabet har i 2020 i alt for høj grad handlet om Covid-19, skandaler, svindel, nepotisme og sexisme. Men verden uden for Danmark har i mellemtiden ikke stået stille.

Af Peter M. Andersen, Formand Folk & Sikkerhed, Advokat (H), Oberstløjtnant (R)

Den sikkerhedspolitiske virkelighed

Rusland udgør fortsat en stigende trussel i vores relative nærområde. Kina udgør en større og større udfordring, både militært og økonomisk, bl.a. for vores største allierede USA, som selv er præget af intern splittelse. Arktis er ved at udvikle sig til et højspændingsområde. Og cyberkriminalitet, spionage m.v. udgør fortsat en meget stor trussel. Verden bevæger sig fortsat i en mere usikker og utryg retning – desværre. Dette fremgår med al ønskelig tydelighed af FE’s ”Efterretningsmæssig risikovurdering 2020”, som blev offentliggjort den 10. december 2020.

https://fe-ddis.dk/globalassets/fe/dokumenter/2020/risikovurderinger/-risikovurdering-2020-.pdf

Vores søsterlande

Samtidigt hermed – eller som konsekvens heraf – har Norge og Sverige fremlagt nye forsvarsplaner, som begge indebærer meget væsentlige styrkelser af deres respektive forsvar.

I Sverige besluttede man november 2020 at hæve forsvarsbudgettet med 40% frem til 2025. Fra 2015 – 2025 vil Sverige således næsten have fordoblet deres forsvarsbudget.

https://www.berlingske.dk/internationalt/sveriges-regering-vil-oege-forsvarsbudget-med-40-procent

I Norge vedtog Stortinget i december 2020 den nye forsvarsplan for Norge – ”Evne til forsvar – vilje til beredskab” – som indebærer, at Norge i 2028 vil benytte 2 % af deres BNP på forsvaret. Norges forsvarsplan fokuserer på at skabe reel balance mellem (1) opgaver, (2) ambitioner, (3) struktur og (4) økonomi. Planen vil øge norsk forsvars beredskab, reaktionsevne og udholdenhed væsentligt.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enighet-om-langtidsplanen-for-forsvarssektoren/id2788445/

Begge vores to nordiske søster-lande udtrykker stor bekymring for stigende russisk militær styrke i nærområderne.

I slutningen af august 2020 så Sverige sig nødsaget til at gå i alarmberedskab med meget kort varsel på grund af heftig militær aktivitet i Østersøen. En større russisk amfibisk flådestyrke, inklusive landgangsfartøjer og marinesoldater, sejlede meget tæt på Gotland.

https://www.berlingske.dk/europa/sverige-er-gaaet-i-alarmberedskab-det-er-som-under-den-kolde-krig

Og Norge udtrykker oftere og oftere stigende bekymring for intensiv russisk flyaktivitet meget tæt på den norske kyst.

https://www.berlingske.dk/globalt/rusland-svarer-igen-paa-norsk-oprustning-og-nordmaendene-nedtoner-russiske

Bikini – vs – Burka – eller Badedragt?

I Danmark er det som om, at debatten – en offentlig, bred og fordomsfri debat – om sikkerheds-, forsvars- og beredskabspolitik er stort set ikke eksisterende. Det virker som om, at Christiansborg ikke er synderlig interesseret i nogen debat overhovedet, endsige nogle konkrete input fra ”udenforstående”. Og Forsvarets militærfaglige råd til de politiske niveau er kun kendt i en meget snæver kreds.

I skærende kontrast hertil står Norge, hvor Forsvarschefen i efteråret 2019 offentligt fremlagde sine militærfaglige råd til åben debat. Efter ét års offentlig debat med høringsperioder m.v. fremlagde den norske Regering sit forslag, der som nævnt ovenfor blev vedtaget i december 2020.

Det er disse to meget forskellige metoder, som Hans Peter Michaelsen, Major (pens.), Militæranalytiker, tidligere ved Center for Militære Studier ved Københavns Universitet, i adskillige indlæg, bl.a. på olfi.dk og Altinget Forsvar, kalder burka- hhv. bikini-modellen. Hans Peter Michaelsen advokerer for en mellemting mellem de to – badedragt-modellen.

https://olfi.dk/2019/10/10/forsvarspolitisk-foretraekker-jeg-den-norske-bikini-frem-for-den-danske-burka/

https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/analyse-af-forsvarsdebat-dansk-burka-model-skal-laere-af-norsk-bikini-model

Alternativ forsvarsrapport

I november 2016 fremlagde Folk & Sikkerhed en ”Alternativ forsvarsrapport” på vores sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg for en fyldt Landstingssal. Formålet var netop at sætte forsvars- og beredskabspolitik til debat i lyset af de – på daværende tidspunkt – forestående forhandlinger om det nuværende forsvarsforlig. Fremlæggelsen blev fulgt op af en række lokale og velbesøgte debatmøder rundt omkring i landet, indlæg i landsdækkende aviser og konkrete input – briefs – til Forsvarsudvalget m.v.

https://folkogsikkerhed.dk/hovedanbefalingerne-alternative-forsvarsrapport/

Som optakt til det kommende forsvarsforlig vil Folk & Sikkerhed komme med et lignende input til debatten enten i 2. halvår 2021 eller 1. halvår 2022. Uden at afsløre det konkrete indhold på nuværende tidspunkt, kan vi godt afsløre, at målsætningen for dansk forsvar og beredskab bliver fuldstændig den samme som i den Alternative Forsvarsrapport fra 2016, nemlig:

ET RELEVANT, ROBUST, FLEKSIBELT OG FREMTIDSSIKRET DANSK FORSVAR OG BEREDSKAB

MED KLARE OPGAVER, RAMMER OG MÅL, SAMT

EN STRUKTUR, ORGANISATION OG ØKONOMI I BALANCE

BÅDE PÅ KORT, MELLEMLANG OG LANG SIGT

Sikkerheds-, forsvars- og beredskabspolitikken til debat – og du kan bidrage

I Folk & Sikkerhed opfordrer vi til, at der kommer øget fokus på sikkerheds, forsvars- og beredskabspolitik – og til, at debatten foregår langt mere åbent, end tilfældet har været hidtil. I lyset af Covid-19 situationen kunne debatten passende udvides til en bredere debat om vores samfunds robusthed generelt.

I Folk & Sikkerhed har vi ikke fantasi til at forestille os, at dansk forsvar og beredskab bliver mindre afhængig af reserven og frivillige fremadrettet – tværtimod og formentlig i væsentlig grad. Derfor opfordrer vi også til, at medlemmerne af HPRD, som vi gætter på har en holdning til dansk forsvars- og beredskabspolitik, blander sig i debatten – på de sociale medier, i landsdækkende og lokaler medier m.v. Ønsker I at holde jer løbende orienteret om debatten, så følg vores facebookside.

https://www.facebook.com/FSsekretariatet

Verden i dag er mere usikker end på noget tidspunkt siden den kolde krigs ophør. Der er mere end rigeligt at tage fat på – og det kan kun gå for langsomt. Og I kan bidrage væsentligt til debatten.

Folk og Sikkerhed er Danmarks største sikkerheds-, forsvars- og beredskabspolitiske organisation, som direkte og indirekte – via organisationer, virksomheder m.v. – repræsenterer 60-70.000 medlemmer. Folk & Sikkerhed arbejder bl.a. for, at Danmark har et robust forsvars- krise- og katastrofeberedskab, og for at skabe sikkerhedspolitisk forståelse i befolkningen for Danmarks engagement nationalt og internationalt.

Folk & Sikkerhed er en fusion i 2000 af ”Landsforeningen Værn om Danmark”, stiftet i 1980, og ”Samvirket Folk & Forsvar” fra 1988.

www.folkogsikkerhed.dk