Formandskandidat for HPRD

Major af Reserven Jesper Trommer Volf:

Jeg opstiller som kandidat til hvervet som formand for bestyrelsen i HPRD.

Bliver jeg valgt, vil jeg sammen med bestyrelsen arbejde for at:

  • udvikle HPRD som faglig interesseorganisation for reserven
  • være relevant og interessant for alle aktive reservister
  • implementere den nye overenskomst hurtigt og effektivt
  • gentænke og udvikle HPRD’s organisation og kredsstruktur
  • gøre reserven klar til næste forsvarsforlig (2023)

Du kan her læse mere om Jesper Trommer Volf