Forsvaret vil Reserven

Forsvaret vil Reserven

På Værnsfælles PARU seminar 18.-19. september 2013 stillede Forsvaret i stærkest tænkelige opstilling. Med forsvarschef general Peter Bartram i spidsen hørte de ca. 50 deltagere fra alle værn et utvetydigt og fast commitment til at udvikle Reserven i rammerne af det nye Forsvar.

Samtidigt slog Forsvarschefen også fast at vi aktuelt har et meget godt (best-in-class) og yderst operationelt engageret Forsvar, der står midt i en voldsom omstillingsproces drevet af de politiske krav til besparelser.

Dette sætter naturligvis også rammevilkårene for Reserven.  Dels skal vi i Reserven have forståelse for og tålmodighed med den proces der aktuelt rammer vores fastansatte kolleger, dels skal vi selv spille aktivt med i skabe de nye vilkår for reserven.

FC Commitment til Reserven VF PARU 2013Økonomi og operativ relevans sidder her i højsædet.  Målet er at reservisten repræsenterer et effektivt, robust, pålideligt og integrerbart bud på levering af militære/civile kompetencer i Forsvarets kapaciteter.  Det skaber plads og muligheder for de dygtige, engagerede og selvstartende, men levner ikke megen mulighed for dem der passivt venter på at blive tilbudt tjeneste.

VF PARU fokuserede på indblik i og input til den kommende delstrategi 9 og  tanker om den fremtidige PARU struktur.  For DS9 vedkommende var det et inspireret og input-rigt projektsekretariat / arbejdsgruppeformænd, der kunne rejse hjem med nye vinkler og perspektiver til den endelige rapport, der ventes klar 13. december 2013.  På PARU perspektivet var der opbakning til forslag om repræsentativitet fra f.eks. NIV III til NIV II myndighedernes PARU og en opdatering af bestemmelser, herunder en redefinering og udvidelse af entitetschef rollen. Dog var det også oplagt at disse forhold først kan fastlægges, når DS 9 foreligger.

Jeg kunne slutte med at takke alle, herunder især Forsvarets øverste ledelse for engagement, budskaber og aktiv deltagelse, og udtrykke det håb at vi i 2014 kunne mødes under underskriften: ‘Implementering af den nye reserve struktur’

Jan Hjortshøj,
Formand HPRD, Oberstløjtnant-R