FORSVARSKOMMANDOENS FELTSPORTSKURSUS 2021

Forsvarskommandos Feltsportskursus gennemføres og planlægges af HPRD i fritiden af ulønnet reservepersonel i 9 kredse over hele landet. Der gennemføres årligt omkring 300 aktiviteter, orienteringsløb, skydning og fysisk træning. Hensigten med Feltsportskurset er i fritiden, at give Reservens ca. 2.200 kontraktansatte soldater samt alt andet militært personel adgang til militær idræt og muligheden for at oppebære et fysisk niveau, således personellet kan opfylde sundhedstriaden og gennemføre træningstilstandsprøve.

Af major-R Kim Åge Nielsen Birkerød, midlertidig formand for Reservens Idrætsråd (RIR) og leder af FKO Feltsportskursus tlf.: 40 80 85 93 mail: kanb@outlook.com 

Sidste år blev et meget mærkeligt år da feltsporten i store dele af landet og i en stor del af året blev afløst af Covid-19. Pandemien er stadig over os og det er svært at spå om, hvor mange aktiviteter der kan blive gennemført i 2021 grundet diverse restriktioner.

Der forventes at afholde RIR møde inden udgangen af marts. Der skal i år vælges ny formand og jeg opfordrer hermed alle kredse til at deltage, for at bakke den kommende formand op.

Feltsportskursus mødes af nye krav fra Forsvaret. Et af de nye er, at der kræves kontrakt for at være leder i feltsportskursus. Vi skal derfor henover de næste par år have fundet flere ledere og instruktører, som har kontrakt med Forsvaret, og som har lyst til at videreføre vores fantastiske kursustilbud for personel tilknyttet Forsvaret. Ledere og instruktører får dækket deres udgifter i forbindelse med tjenesten.

Justering af idrætsvirksomhed i Forsvaret

Forsvaret igangsatte for år tilbage et arbejde med at justere idrætsvirksomheden i Forsvaret, dette arbejde er nu implementeret og det begynder at finde sit fremtidige leje. Feltsportskursus understøtter de fleste af de igangsatte initiativer, blandt andet:

  • Der er to ledetråde i FKO opgavestilling, som er fundamentale; at ”idrætsvirksomheden fremefter i endnu højere grad end hidtil vil understøtte det operative virke” og at ”Idræt er en del af Forsvarets virksomhedskultur, hvorfor det fortsat er målsætningen at skabe vilkår og rammer, der i muligt omfang understøtter, at Forsvarets medarbejdere besidder et såvel psykisk som fysisk godt helbred”.

Feltsportskursus er et tilbud til alt personel i Forsvaret og Beredskabskorpset (fast personel og Reserven), om at vedligeholde militære idrætsfærdigheder i blandt andet brug af kort og kompas, skyd­ning og fysisk træning, dette med henblik på, at understøtte det operative virke i det danske forsvar. Kursus er tilrettelagt således, at du uanset trænings­tilstand og forkundskaber vil kunne få udbytte af at deltage.

Orienteringsløb gennemføres på forskellig vis i de enkelte kredse, ønsker du at forsøge dig med kort og kompas, så skal du tilmelde dig Retning A. Orientering og vejfinding er også vigtig vedligeholdelse af operative færdigheder, GPS kan jo svigte, hvad så?

Hvis du gerne vil for­bedre din træningstilstand, bør du tilmelde dig Retning C (fysisk træning).

Feltsportskursus gennemføres i regi af HPRD i otte af de ni kredse, hvor du får rig lejlighed til at lære dine kollegaer i nærområdet bedre at kende på en afslappet og hyggelig måde. Du kan frit vælge, hvilken kreds du vil tilmelde dig i. Bortset fra transportud­gifter koster det intet at deltage. Arbejdskraften leveres af frivillige fra HPRD.

Skydning

I forbindelse med deltagelse i skydning (Retning B) under feltsportskursus er der mulighed for at låne en pistol eller riffel til den enkelte skydeaktivitet. Denne mulighed har alle aktive skytter. Skydning er kun en konkurrencegren for de få, men er vedligeholdelse af operative færdigheder for alt personel.

Man anses for aktiv, når man har del­taget i minimum fire skydearrangementer i kalenderåret 2020 under Retning B. For at opretholde status som aktiv skydende, skal man årligt gen­nemføre mindst fire skydearrangementer.

Nytilgåede skytter kan også deltage i skydningerne, men skal gennemføre skydeuddannelse hos den lokale HPRD kreds eller kunne dokumentere, at have gennemført skydeuddannelse på våbnet andet steds i Forsvaret. Det er vigtigt, at deltagelsen i skydningerne bliver registreret ved leder af Retning B – skytterne skal selv påse, at registreringen foregår i forbindelse med skydningerne.

CIOR MILCOMP (Military Competition)

Kontaktperson: kaptajn-R Mille Fie Hewalo, 2266 8255, millefie4700@hotmail.com

MILCOMP er en hold­konkurrence i militær femkamp. Hvert hold består af tre personer – mænd eller kvinder – og det danske landshold består normalt af to til tre hold.

CIOR-konkurrencen afvikles som et NATO-mesterskab med deltagelse af 25 – 35 hold fra NATO-lande samt en række særligt indbudte gæstenationer. Selve konkurrencen afvikles over tre dage. Første dag gennemføres skydninger, hvor alle skyder med både pistol og gevær (værtslandets standardvåben). På anden­ dagen gennemføres forhindringsbanerne – både løb og svømning. På tredjedagen gennemføres orienteringsdisciplinerne, som er orienteringsløb, kortlæsning, afstandsbedømmelse, håndgranatkast samt andre ukendte spændende momenter.

Deltagelse kræver først og fremmest en god og positiv holdning, konkurrence ånd, gode samarbejdsevner og naturligvis en god fysik. Alle kan trænes, så lad ikke usikkerhed om egen fysisk kunnen holde dig tilbage fra at prøve kræfter med denne militære sport.

Ud over den ugentlige træning, der i høj grad foregår individuelt eller gennem deltagelse i øvrige feltsportsaktiviteter, afvikles der gennem året tre – fem trænings­samlinger. Op til konkurrencen koordineres der træning flere gange ugentlig, primært for dem der skal med til konkurrencen, selvfølgelig også for dem der har lyst til at udbygge deres performance.

Årets CIOR/MILCOMP afholdes i Athen, Grækenland i perioden 31. juli til 7. august.

Program for “CIOR Military Competition 2021”:

  1. juli: Arrivals to Athens
    31. juli – 1.august:                 Training
    2. – 5.august:                        MILCOMP
    6. – 7.august:                       Closing Ceremony and Departure

Her i vinteråret trænes der på udvalgte tirsdage muskeltræning samt fodbold/hockey klokken 17.30 på Svanemøllens kaserne.

Se programmet for træningen og øvrige detaljer på foreningens hjemmeside eller kontakt Mille Fie Hewalo.

Nordisk Stævne

Kontaktperson: Major-R Kim Åge Nielsen Birkerød, 4080 8593, kanb@outlook.com

Træner: Kaptajn-R Mille Fie Hewalo, 2266 8255, millefie4700@hotmail.com

Nordisk stævne er en konkurrence hvor deltagerne konkurrerer i forskellige militære felt­sportsdiscipliner. Årets konkurrence gennemføres allokeret med CIOR MILCOMP derfor er der kun den ene konkurrence i år som er gældende for begge arrangementer.

CISOR-konkurrence

Kontaktperson er chefsergent-R John Krøyer, 6177 5591, e-mail: JK@hprd.dk
CISOR-konkurrencen er en militær 7-kamp for 3-mandshold. Konkurrencen afholdes af den europæiske organisation for befalingsmænd af reserven, CISOR (Confédération Interalliée des Sous-Officiers de Réserve) og finder sted på ulige år.
Konkurrencen forløber over 2 dage og de 7 discipliner er: skydning, håndgranatkast, gummibådssejlads, orienteringsløb, svømning/forhindringssvømning, forhindringsbane og terrænløb.
I skydning benyttes værtslandets standardgevær og der skydes på 200 meter på en elektronisk selvmarkerende bane. Først har man 5 minutter til at skyde 5 prøveskud, hvorefter man på 5 minutter skyder 15 gældende skud med fast anlæg. Herefter skal man på 2 minutter løbe 200 meter, lade op med 10 skud og skyde de 10 skud liggende uden anlæg.
Håndgranatkast foregår ved at holdet kaster 25 granater mod et vindue i 3,5 meters højde på 20 meters afstand. Hver deltager kaster først 5 granater, hvorefter de resterende 10 granater kan fordeles frit på holdet.
I gummibådssejlads skal båden i vandet, der skal padles ca. 400 meter og båden skal løftes af vandet igen. Orienteringsløbet er middelsvært på 4-5 km med ca. 9 poster og gennemføres som gruppe.
I svømning skal 2 deltagere svømme 50 meter fri, mens den sidste skal igennem svømmeforhindringsbanen.
Forhindringsbanen gennemløbes som gruppe i kampuniform med løbesko (“fri” fodbeklædning). Terrænløbet er på ca. 8 km og er et gruppeløb; afstanden mellem holdmedlemmerne må ikke være mere end 20 meter under løbet.

Danmark deltager normalt i CISOR-konkurrencen med et hold og personel af alle grader.

Årets CISOR/MILCOMP afholdes i garnisonerne Thun og Bremgarten, Schweiz i perioden 6. – 9. maj.

Tilmelding til feltsportskursus

skal du foretage elektronisk på www.feltsport.dk – dette gælder alle kredse/retninger og landshold.

Hvis du har været tilmeldt tidligere har du modtaget en mail, hvor du kan bekræfte din deltagelse i kursus for 2021. Hvis du er ny skal du tilmelde dig på hjemmesiden. Tilmelding kan ske løbende over hele året.