Gå hjem møde – “Den danske Militærmanual – en status”

GÅ HJEM MØDET ER AFLYST – EVT. NYT ARRANGEMENT OPLYSES VIA HJEMMESIDEN OG RESERVEN.

Arbejdsgruppen for Humanitær Folkeret i HPRD holder ”gå hjem møde” på Forsvarsakademiet tirsdag den 18. november 2014 kl. 17 – 19.30, hvor chef for projekt militærmanual Jes Rynkeby Knudsen vil give os et indblik i arbejdet med den danske militærmanual.

Med forsvarsforliget 2010-2014 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en dansk militærmanual, der med afsæt i den humanitære folkeret og menneskerettighederne skal beskrive de overordnede juridiske rammer for Forsvarets deltagelse i internationale operationer.

Med en militærmanual vil Danmark, i lighed med andre lande som England og Norge, have et redskab, der kan understøtte planlægning og gennemførelse af vores deltagelse i fremtidige internationale operationer. Militærmanualen vil være en fælles referenceramme, der sikrer en fælles forståelse i Forsvaret for samspillet mellem den politiske, juridiske og operationelle ramme for fremtidige operationer.

Alle kan deltage, hvad enten det er af interesse eller fordi man står overfor en udsendelse. Tilmelding er nødvendig og sker efter princippet “først til mølle”.

Tilmelding: hprd@hprd.dk – senest mandag den 3. november 2014. Husk, at angive e-mailadresse eller relevant kontaktoplysning.

Sted: Forsvarsakademiet, Svanemøllens Kaserne, Auditorium, Ryvangs Allé 1, 2100 København Ø,
Bygning 38, første sal.

Påklædning: Uniform eller civilt efter eget valg.

Deltagelse er gratis for foreningens medlemmer, tjenestegørende og gæster.

Kommer man med tog, kan man stå af på Svanemøllen station. Kommer man med bil, vil der være mulighed for parkering på kasernen, men kom i god tid, da der fortsat er vejarbejde i området.

Der vil blive serveret en forfriskning efter mødet.

Arbejdsgruppen for Humanitær Folkeret