Hjemmeværnsskolens kursustilbud vedr. UAFD-kursus for officerer af reserven i 2021.

Underafdelingskursus for Officerer af reserven Modul 1 (DF/ TFS) og Modul 2 (NK/UAFD TFS) ved Hjemmeværnsskolen i år 2021.

Modul 1 som henvender sig til alle officerer af reserven som har graden løjtnant og som ønsker udnævnelse til premierløjtnant. De skal som udgangspunkt gennemfører dette modul på 3 dage for at kunne udnævnes til premierløjtnant.

Følgende kurser gennemføres i år 2021:

  • 25- 27 JUN modul 1 på Vordingborg Kaserne
  • 22-24 OKT modul 1 i Nymindegab

Læs mere her:

Modul 2 som henvender sig til premierløjtnanter som skal virke som NK/UAFD. Kurset er som udgangspunkt en forudsætning for indtræden på modul 3 og bataljonsføringskursus således at officeren på sigt kan udnævnes til kaptajn af reserven.

Følgende kurser gennemføres i 2021:

  • 22-24 oktober modul 2 i Nymindegab

Læs mere her:

BEMÆRK

Respektive myndigheder tilmelder kursister via arrangementsstyring, tilmelding normalt ikke senere 6 uger før afholdelse af kursus. Prioritering jf. egne bestemmelser.

Da kursus gennemføres for første gang i 2021 anmodes myndighederne om at være behjælpelig med at udpege, henvise potentielle lærerkræfter fra kredsen af egne officerer af reserven.

Evt. spørgsmål bedes rettet til:

Major Kenneth Goos

Chef for Uddannelsescenter Sjælland, Hjemmeværnsskolen

Mobil: +45 4172 9754  / Email: Hvs-u-chsj@mil.dk