Du kan stadig nå at tilmelde dig Taktisk Kursus ved HKIC

Taktisk kursus for officerer af reserven (HKS 12)

Kurset er en kombination af fjernundervisnings- og tilstedeværelsesmoduler.

Kurset kan ansøges af:

 • Uddannede officerer af reserven efter 2009-ordningen, som har forrettet mindst 2 års tilfredsstillende tjeneste i forsvarets reserve, og er som minimum bedømt ”forventet egnet til forfremmelse inden for 1-3 år”.
 • Meriterede officerer af reserven, der er anbefalet kurset i forbindelse med meriteringen.

Kursets omhandler taktik og føringsvirksomhed. Det giver viden og forståelse for:

 • panserinfanterikompagniet indsættelsesmåder og kampbataljonens kampmåder, herunder anvendelse af tildelte kampstøttekapaciteter
 • overvejelsesmetodik til udfærdigelse af kompagnichefens plan for løsning af en operativ opgave.
 • kampbataljonens stabsarbejde, således at officeren under vejledning kan indgå i dette.

Kurset gennemføres som blended learning efter følgende model:

 • Opstartsseminar den 05.-06. april 2014 (12.00 til 12.00)

DEL I

 • Fjernundervisning i uge 15 og uge 17 til 21.
 • Tilstedeværelsesmodul i uge 32 (04.-08. august 2014; mandag 12.30 til fredag 11.30)

DEL II

 • Fjernundervisning i uge 36 til 41.
 • Tilstedeværelsesmodul i uge 42 (13.-17. oktober 2014; mandag 12.30 til fredag 11.30)

Kursusforløbet vurderes bestået eller ikke-bestået. Der udstedes uddannelsesbevis.

Kurset er et af kriterierne for udnævnelse til premierløjtnant af reserven og en forudsætning for senere optagelse på kommende videreuddannelseskurser.

Løjtnanter af reserven med sprogofficersuddannelsen eller erfaringer fra internationale operationer kan, efter en konkret individuel vurdering, få dispensation fra dette udnævnelses- og optagelseskriterie

Der optages minimum 12 og maksimum 24 kursister.

Kursisten skal påregne, at der skal anvendes op til 7,4 timer i hver fjernundervisningsuge til forberedelse og løsning af opgaver.

For tjenstgørende personels vedkommende sker tilmelding via egen myndighed.

For ikke tjenstgørende personel vedkommende sker tilmelding via egen personelforvaltende myndighed – alternativt via henvendelse til Forsvarets Personeltjeneste.

Praktisk information

 • Tilmelding via egen MYN gennem Arrangementsstyring.
  – SAP sti: EOINFRETAK12
  – Arrangementsstyring: 03120244
 • E-objekt til HKS 12 i Arrangementsstyring er E =03120244
 • Indkommanderingsdage, transport og ydelser aftales lokalt mellem kursisten og dennes enhed.
 • Indkommandering sker ved egen enheds foranstaltning.
 • Fjernundervisningen er i udgangspunktet i kursistens fritid.
 • Tilstedeværelsesdagene er arbejdstidsneutrale for kursisten, det vil sige på 7,4 time hver dag selvom dagen godt kan  være længere.
 • BEMÆRK – Ansøgningsfristen er mandag den 24. marts 2014.
 • HUSKAT opgive din mailadresse i din ansøgning – du får alene besked om optagelse mv. via e-mail!!!
 • Såfremt du ønsker yderligere information om kurset kan henvendelse rettes til Major Kim Meyer, Hærens Kamp- og Ildstøttecenter (HIKC) på telefon 2270 2011

Kursusbeskrivelse: HKS 12 TAKTISK KURSUS FOR RESOF