Hovedkonklusioner fra Bestyrelsesmøde 10-10-2018

Der har her til aften været afholdt planlagt bestyrelsesmøde i HPRD. Grundet OK18 (1) og det opkommende VF-PARU (2) torsdag og fredag denne uge, såvel som nylig ekstraordinær afgang fra bestyrelsen, har samtlige 9 Kredsformænd været inviteret.

6 Kredsformænd deltog i bestyrelsesmødet, de sidste tre var med i ånden, men havde desværre ikke tiden netop i dag.

Bestyrelsen har gensuppleret sig selv, med fuld opbakning fra de fremmødte Kredsformænd. Bestyrelsen ser for nuværende ud på følgende måde:

 • OL-R Jan Hjortshøj, Konstitueret Formand frem til næste generalforsamling (gensuppleret)
 • OL-R Birger Kjer Hansen, Konstitueret Næstformand frem til næste generalforsamling (gensuppleret)
 • SSG-R John Krøyer, VP i CISOR; Kontaktperson til CS på vegne af HPRD og været i Observatør i HPRDs Bestyrelse i et år (gensuppleret)
 • OL-R Allan Sørensen, Fuldgyldigt Bestyrelsesmedlem
 • OL-R Klaus Munch Kjøller, Fuldgyldigt Bestyrelsesmedlem
 • KL-R Peter Kaare Thomsen, Fuldgyldigt Bestyrelsesmedlem
 • PL-R Simon Engholm, Fuldgyldigt Bestyrelsesmedlem
 • OS-R Leon Castro Lagunas, Fuldgyldigt Bestyrelsesmedlem
 • OKS-1 John Finnman, Fuldgyldigt Bestyrelsesmedlem og Rådgiver vedr. konstabelgruppen

 

Derudover er der konstitueret et implementeringsudvalg, med fuld opbakning fra de fremmødte Kredsformænd. Implementeringsudvalget har fået forhandlingsmandat i forhold til OK18. Udvalget består af følgende personer:

 • OL-R Peter Lynard, Udvalgsformand
 • OL-R Allan Sørensen, Medlem af Bestyrelsen
 • MJ-R Kim Pedersen, Tidligere vicepræsident i HPRD og deltaget i hele OK18 forløbet
 • OL-R Jan Hjortshøj, Konstitueret Formand HPRD

 

På vegne af Bestyrelsen i HPRD
bestyrelsen [snabela] hprd.dk

 

Noter:

 1. Overenskomstaftalen for 2018
 2. Værnsfælles PARU