HPRD 97 års fødselsdag

HPRD 97 års fødselsdag

Den 27. april fejrede HPRD sin 97 års fødselsdag.
Dagen begyndte med kranslægning ved Monumentet for Danmarks Internationale Indsats siden 1948 efterfulgt af Gudstjeneste i Kastelskirken. Derefter Hæderstegnsoverrækkelse afsluttende med en let frokost.
 
Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn (ROHT) er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået Hans Majestæt Kong Frederik den IX’s approbation den 22. februar 1950. Hæderstegnet fremtræder som et sværd, på hvis klinge en officersringkrave, model 1767, med “det danske våben”, som det er udformet og gengivet i værnsmærket, hviler. Sværd og ringkrave er omgivet af en krans af egeløv.
 
Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) er udsprunget af Reserveofficersforeningen i Danmark, ROID, og uddeler fortsat Hæderstegnet til personer der har gjort en særlig indsats for Reserven som helhed og HPRD i særdeleshed.
 
Følgende fik af Hans Kongelige Højhed Prins Joachim tildelt Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn (på foto fra venstre):
Kontreadmiral Jørgen Berggrav (Norge)
Oberstløjtnant Steen Flügge
Major-R Martin Dam Magnussen
Hans Kongelige  Højhed Prins Joachim (Ikke modtager af hæderstegnet)
Orlogskaptajn-R Michael J.D. Linden-Vørnle
Major-R Jeppe Plenge Trautner
Premierløjtnant-R Steen Roald Vittrup
Korporal-R René Søe Pedersen og
Præsident for HPRD, kaptajnløjtnant-R Maria Vang Knudsen (Ikke modtager af hæderstegnet)