HPRD Fødselsdag 2019

Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn fandt sted fredag den 26. april 2019.

Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået Hans Majestæt Kong Frederik den IX’s approbation den 22. februar 1950.

Reserveofficersforeningen i Danmark (ROID) er i dag et binavn til Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark – eller HPRD. Binavnet korresponderer således med hæderstegnets benævnelse.

Hæderstegnet kan af foreningen, efter enstemmig vedtagelse i bestyrelsen, tildeles personer, såvel aktive militære som afskediget, og i ganske særlige tilfælde civile, som bestyrelsen finder i særlig grad bør hædres for deres indsats for reserveofficerskorpset som helhed og for foreningen i særdeleshed.

Dagen blev fejret med kranselægning ved Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter 1948. Derefter Gudstjeneste i Kastelskirken ved Hærprovst Thomas H. Bech, efterfulgt at selve Hæderstegnsoverrækkelsen med deltagelse af foreningens protektor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim. Dagen blev afsluttet med en let frokost.

På fotoet fra venstre: Major-R Tomas B. Legarth, tidligere præsident, orlogskaptajn-R Maria Vang Knudsen, Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, oberstløjtnant-R Marc Lemmermann, kaptajn-R Ole O. Olsen og chefsergent Klaus Nørskov.  Foto: Rune Lundø