HPRD Forårsmøde og generalforsamling udskydes!!

HPRD’s generalforsamling 21. marts 2020 inkl. tilknyttet Forårsmøde og RIR årsmøde samme dag, udskydes på baggrund af regeringens udmelding den 11. marts 2020.

Der indkaldes senere til en ny generalforsamling med dét varsel, som vedtægten bestemmer for ordinære generalforsamlinger – formentlig i maj eller juni 2020. Forslag til behandling på generalforsamlingen, der blev indleveret rettidigt inden 15 FEB 2020 vil blive behandlet på generalforsamlingen. Forslag, der måtte blive indleveret 16. februar 2020 eller senere behandles efter HPRD’s love og vil blive behandlet på ordinær generalforsamling i 2021. Øvrige oplysninger, der offentliggøres i forbindelse med en ordinær generalforsamling vil blive offentliggjort på HPRD’s hjemmeside.

HPRD’s drift og aktiviteter

HPRD’s budget for indeværende år behandles altid på generalforsamlingen. Fra årets begyndelse og frem til behandling er bestyrelse og ledelse forpligtet til i særlig grad at agere økonomisk forsvarligt. Udskydelsen af generalforsamlingen betyder, vi i en længere periode end sædvanligt skal agere på denne måde. HPRD’s bestyrelse og sekretariat vil indtil videre bestræbe sig på at agere så normalt som muligt gennem hjemmearbejde. Imidlertid er mange aktiviteter forbundet med fysiske møder med enheder og myndigheder. Under disse usædvanlige omstændigheder vil disse blive aflyst/udskudt og er i vid udstrækning allerede blevet det – og i mange tilfælde til endnu ukendte datoer.

HPRD 100, øvelser og information i øvrigt

Det er endnu for tidligt at afgøre, hvilken indflydelse Regeringens udmelding i går får på HPRD 100 (dag og aften), de store DEFENDER-øvelser i april/maj 2020 og Forsvarets aktiviteter i øvrigt i de kommende måneder.

HPRD’s bestyrelse og Sekretariat vil i den kommende tid arbejdet intensivt på distancen for at følge med i udviklingen og orientere medlemmerne gennem nyhedsmails og opslag på www.hprd.dk.

Mit ønske er, at samtlige medlemmer løbende besøger www.hprd.dk for at søge information, da de igangværende aktiviteters antal og omfang ikke muliggør direkte kommunikation pr. e-mail eller telefon i den kommende tid.

De venligste hilsner

Jesper Trommer Volf

Formand, Major af Reserven