HPRD indkalder til generalforsamling 2018

Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark indkalder til ordinær generalforsamling lørdag den 17. marts 2018 kl. 1400 i auditorium vest på Ryes Kaserne i Fredericia.


kl. 1300-1400 orientering om Forsvarsforlig 2018-2023 og dets implikationer for Reserven

Forud for generalforsamlingen vil Oberst-R Christian Herskind orientere om, hvad det nye forsvarsforlig betyder for Reserven.


Dagsorden for generalforsamlingen er:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Godkendelse af Foreningens regnskab for et forløbne år
4. Fastsættelse af medlemskontingent for kontingentåret på grundlag af et fremlagt budget
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Valg til bestyrelsen
– Vicepræsident Kim Pedersen er på valg – villig til genvalg
– Bestyrelsesmedlem Klaus Munch Kjøller er på valg – villig til genvalg
– Bestyrelsesmedlem John Finnman er på valg – villig til genvalg

Som revisor for en étårig periode foreslås genvalgt MAZARS Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Der er ikke indkommet forslag til emner, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling inden deadline den 15. februar.

Bemærk at generalforsamlingen gennemføres i civil påklædning.

Foreningens årsberetning for 2017 finder du her: HPRD årsberetning 2017

HPRD’s love kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet. Du kan også finde dem her: HPRD vedtægter

Har du ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen og ønsker du at afgive din stemme ved brug af fuldmagt, kan du finde fuldmagten for 2018 her: HPRD_GF_fuldmagt_2018

Har du brug for at udskrive en kopi af indkaldelsen, findes den her som pdf: Indkaldelse til HPRD generalforsamling 2018