HPRD indkalder til generalforsamling

Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark indkalder til ordinær generalforsamling lørdag den 21. marts 2015 kl. 1400 i  ”Bageriet” på Kastellet i København.

I år vil der være valg af ny formand og valg til bestyrelsen.

HPRD GF2015

Som revisor for en étårig periode foreslås genvalgt MAZARS Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ifølge Foreningens love § 7 skal forslag til valg og andre forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, formuleres skriftligt og være Foreningens sekretariat i hænde inden den 15. februar.

HPRD’s love kan rekvireres ved henvendelse til Foreningens sekretariat. Du kan også finde dem her: HPRD vedtægter

Ønsker du at afgive din stemme ved brug af fuldmagt, kan du finde fuldmagten for 2015 her: Fuldmagt HPRD GF2015