HPRD inviterer til bal

HPRD inviterer til bal

Kære medlem af HPRD

Du og din ledsager indbydes til HPRD-bal lørdag d. 7 april 2018 kl. 18.00 på Søværnets Officersskole (SOS), H. C. Sneedorffs Allé 3, 1439 København K

Under middagen vil en repræsentant for bestyrelsen give en status på Reservens aktuelle forhold. Derefter vil en repræsentant for Søværnet orientere om den øgede rolle, som Reserven spiller i det mørkeblå værn, og hvordan dette udmøntes.

Efter middagen og kaffen spiller et orkester op til dans, og der vil et par gange i løbet af aftenen blive danset Les Lanciers.

Tilmelding er efter først til mølle-princippet, da der er begrænset antal pladser.

Du har som medlem mulighed for at invitere et gæstepar med til ballet.

Pris pr. kuvert er 650 kr.
Pris for ikke-medlemmer er 750 kr. pr. kuvert.

Sidste frist for tilmelding er torsdag den 1. marts 2018 og foregår via NemTilmeld – køb billet

Der er mulighed for militær indkvartering umiddelbart ved siden af SOS. Booking foretages hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Skriv til bal@hprd.dk for nærmere information.

Dresscode: Selskabsuniform/messeuniform i smokingudgave ELLER smoking ELLER M/69 ELLER mørkt jakkesæt. Ordensspænde eller miniaturemedaljer alt efter værnsbestemmelser.

De bedste hilsner
Bestyrelsen i HPRD

Program HPRD-bal 2018
18.00-18.30 Ankomst og velkomstdrink
18.45 Treretters menu med vin til maden
21.00 Kaffe & avec
22.00 Baren åbner
01.00 Natmad
02.00 Tak for i aften