HPRD Midtvejsmøde – søndag den 18. november 2018

Alle medlemmer af HPRD inviteres til HPRD Midtvejsmøde den 18. november 2018.

Der er tradition for afholdelse af Midtvejsmøde i HPRD her halvvejs mellem Generalforsamlingerne.

Med det nye Forsvarsforlig, den ny Overenskomst for Beredskabsofficerer og Officerer af reserven samt de særlige omstændigheder i Bestyrelsen, inviterer den nye Bestyrelse under ledelse af konstitueret Formand OL-R Jan Hjortshøj alle medlemmer af HPRD til at deltage i Midtvejsmødet.

Mødet vil have fokus på Reservens fremtidige forhold, den nye Overenskomst og Feltsportskursus/RIR.

Hertil er det en god lejlighed til at møde ledelsen i HPRD og den nye Bestyrelse.

Dagsorden (tentativ)

·         Reserven i dag ved OL Steen Flügge, Center for Reservestyrken

·         Orientering fra Formand HPRD

·         Orientering om Overenskomsten/Lønaftale

·         Feltsport og RIR

·         Orientering fra Kredsene

·         HPRD AKOS

Tid             Søndag den 18 NOV 2018 kl. 10.00-15.30

Sted           Generalstok, Kastellet, 2100 København K.

Deltagerpris 100,- kr. (der dækker frokost og mødeforplejning) – bindende og opkræves på dagen (kontant og MobilePay)

Tilmelding med oplysning af navn og kreds til hprd@hprd.dk senest den 12. november 2018