HPRD søger 2 BM-R til CISOR delegation

HPRD søger 2 befalingsmænd af Reserven til at indgå i teamet i den Danske delegation i CISOR.

CISOR er funderet i 1963 og består p.t. af 13 Europæiske/NATO medlemslande, og 1 yderligere er på vej ind i CISOR. Danmark indtrådte i organisationen i 1993.

HPRD’s CISOR team bestående af en Vicepresident, en Technical Delegate (feltsport) og en Delegate til Legal & International Relations, har pga. missionsudsendelse etc. 2 vakante stillinger til besættelse for de 2 sidstnævnte funktioner.

CISORs formål er som BM-R at deltage i udbredelsen af en fælles forståelse af forsvarsviljen og evnen i en international kontekst, samt fremme de militære kompetencer, teoretisk som praktisk, for konstant at udvikle og fremme forsvars- og sikkerhedsånden medlemslandene imellem.

Det gøres bl.a. ved 3 årlige seminarer, hvor de Internationale relationer og styrkelse af militære færdigheder finder sted, og ligeledes gennemføres et Military Competion arrangement hvert andet år, hvor bl.a. skydning og feltsport er nogle af elementerne. I dette MILCOMP inviteres OF-R tillige med, ligesom BM-R inviteres med til tilsvarende CIOR MILCOMP.

Traditionelt håndterer et valgt medlemsland præsidieperioden på 2 år, hvor Finland afsluttede deres aktiviteter medio 2018, medens indeværende præsidieperiode på 2 år denne gang er et ”joint venture projekt” med aktiviteter i Finland, Tyskland, Holland, Belgien og Danmark, og med Belgien som præsidievært. MILCOMP afvikles i 2019 i Finland. Danmark vil således være vært for CISOR Central Committee Meeting i FEB 2020 i København.

Langt overvejende del af møder og aktiviteter vil ligge uden for Danmarks grænser, hvorfor der vil være en stor rejseaktivitet i forbindelse med tjeneste i CISOR, hvor førstkommende aktivitet vil være MILCORP i Syd Finland, Säkylä (Pori´s Brigade) fra den 24.06.2019 – 30.06.2019 og herefter Central Commitee Meeting i Estland, Tallin den 04.08.2019 – 07.08.2019.

HPRD søger derfor 2 dedikerede og erfarne BM-R, som har lyst til at gøre en forskel ud over det daglige virke i deres reserveenheder.

Forudsætninger:

Tecnical delegate:

  • Beherskelse af engelsk, mundtligt og skriftligt.
  • Gode sociale kompetencer.
  • Erfaring og kendskab med MILCOMP, samt lysten til at samle/træne 1-2 hold på 3-4 deltagere hver.
  • Gerne mulighed for deltagelse i nationale og internationale MILCOMP udover CISOR.
  • Mulighed for at få tildelt Indkommanderingsdage i forbindelse med CISOR fra egen enhed (ca. 14 IKD årligt.). HPRD afholder udgifter til rejseomkostninger, deltagergebyr, indkvartering, forplejning og suppl. T/D-penge.

Legal delegate:

  • Beherskelse af flydende engelsk, mundtligt og skriftligt.
  • Gode sociale kompetencer.
  • Har evt. erfaring og indsigt i opbygning af lov- og regeltekster.
  • Mulighed for at få tildelt Indkommanderingsdage fra egen enhed (ca. 14 IKD årligt.) HPRD afholder udgifter til rejseomkostninger, deltagergebyr, indkvartering, forplejning og suppl. T/D-penge.

Er du interesseret, eller vil du gerne vide mere, så kontakt Vicepræsident SSG-R John Krøyer på:  jk@hprd.dk / mobil: 6177 5591.

Fremsend motiveret ansøgning for, hvorfor du er interesseret i én af de ledige funktioner til HPRD sekretariat på: hprd@hprd.dk. Ansøgningsfrist er den 31. maj 2018.