HPRD søger: Dansk Repræsentant i CIOMR

En stilling som national vice-præsident i CIOMR, er ledig til besættelse.

Confédération Interalliée des Officiers Médicaux de Réserve (CIOMR) / Interallied Confederation of Medical Reserve Officers:
CIOMR er en international organisation af reserveofficersforeninger for medicinske personel, læger, tandlæger, dyrlæger, farmaceuter, sygeplejersker mv.

Formål:
CIOMR´s formål, som i sin fulde udstrækning kan læses på ciomr.org, er at arbejde for en effektiv medicinsk kadre af reserveofficer.
CIOMR arbejder med mange forskellige aktiviteter, og arbejder i tiltagende grad sammen med COMEDES (komiteen af chefer for sundhedsfaglige tjenester i NATO). CIOMR har både en videnskabelig aktivitet med foredrag, workshops med relevante emner, og gennemfører for CIOR – de andre reserveofficerers organisation – førstehjælpskonkurrencen (Combat Casualty Care, 3C), der foregår under sommerkongressen. CIOMR stiller sig endvidere til rådighed for relevante myndigheder, der måtte ønske militærmedicinsk rådgivning.

Aktiviteter:
CIOMR afholder to møder årligt, som nævnt sommerkongressen (SC), der afholdes i første eller anden uge af august (skiftende imellem medlemslandende) og MidtWinterMeeting (MWM), der afholdes i NATO HQ i Bruxelles fire dage i starten af februar. Imellem møderne er der planlæggende arbejde efter aftale, eventuelt med deltagelse i planlægningsmøder og udvalgsposter. CIOMR aktiviteter rapporteres til HPRD og FSK, herunder artikler om møderne til Reserven og ved det årlige PARU.

Kvalifikationskrav:
-Rådighedskontrakt med FSK som læge, tandlæge eller dyrlæge.
-Medlemskab af HPRD.
-Flydende mundtligt og skriftligt i engelsk, alternativt i fransk.
-Binding til deltagelse i fire år.

Ansøger med forskningsaktivitet, erfaring med foreningsarbejde og stor tilknytning til FSK vil blive foretrukket.

Honorering:
Deltagelse i CIOMR aktiviteter (ca. 10-14 dage årligt) aflønnes med indkommandering efter aftale med FSK og HPRD og rejse- og opholdsudgifter efter Statens regler. Før aktiviteternes afholdelse, vil der være et behov for koordinations- og rekrutteringsarbejde ifm. at finde egnede deltagere.

Ansøgning:
Ansøgning indsendes til HPRD senest 01JUN20 på email: hprd@hprd.dk. Ansøgningen, som skal indeholde begrundelse for ansøgning og militært samt civilt CV, vil blive bedømt af HPRD.

Diverse:
Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til nuværende nationale vice-præsident RLG-1-R Christopher Clemmesen, cclemmesen@gmail.com; alternativt til HPRD v. OL-R Lars Bak, lb@hprd.dk.