HPRD generalforsamling og ny formand

HPRD generalforsamling og ny formand

Lørdag d. 21. Marts 2015 blev der afholdt forårsmøde og ordinær generalforsamling i HPRD på Kastellet i København.

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden, hvor både formandens beretning og regnskabet blev fremlagt. Da formand OL-R Jan Hjortshøj har ønsket at aftræde fra posten, skulle der vælges en ny formand. KL-R Maria Vang Knudsen blev enstemmigt valgt som ny formand. Du kan læse formandens tiltrædelsestale her.

Til hovedbestyrelsen var også flere på valg. LT-R Svend Martin Holst og KP-R René Søe Pedersen ønskede ikke genvalg. Som nye medlemmer af hovedbestyrelsen blev valgt:
– LT-R Oscar Cosman Brøndum
– SKL-R Peter Fristrup
– SSG-R Bjarne Askholm
– MJ-R Kim Pedersen
– MJ-R Allan Sørensen
– PL-R Peter Kaare Thomsen

Jon Erling Tenvik, præsident i det Norske Reserveoffiserers Forbund, holdt et kort, men meget spændende indlæg, hvor han fortalte om de udfordringer og muligheder det Norske forsvar har. Blandt andet fortalte han om den nylige indførsel af værnepligt for kvinder. I samme lejlighed blev afgående formand OL-R Jan Hjortshøj benådet med Norske Reserveoffiserers Forbunds Hederstegn.

Inden generalforsamlingen blev der afholdt “Forårsmøde” hvor hovedbestyrelsen og kredsbestyrelserne var samlet, for at diskuttere den aktuelle status i organisationen. De enkelte kredse fortalte kort om deres aktiviteter og der blev livligt drøftet, hvordan vi kan yde endnu bedre tilbud til vores medlemmer.

Der kan læses mere om generalforsamlingen i det næste nummer af “Reserven” og du kan læse om de nye bestyrelsesmedlemmer i Januar-udgaven af Reserven.

Filer

Sammendrag af regnskabet for 2014

Skattevejledning

Formandens tiltrædelsestale