Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Opdateret 16. juni 2020 med HPRD årsberetning

Nu kan du læse foreningens årsberetning ved at følge dette link Årsberetning 2019

Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) (gen) indkalder til ordinær generalforsamling. I den oprindelige indkaldelse (også notits på HPRD.dk) skulle generalforsamlingen være gennemført på Ryes Kaserne i Fredericia.

Bestyrelsen ønsker gerne at få den ordinære generalforsamling gennemført og har derfor besluttet at denne gennemføres i København – se nærmere i indkaldelsen og i selve dagsorden.

Henset til Covid-19 må foreningen helt ekstraordinært kræve forhåndstilmelding efter ”først-til-mølle” princippet til hprd@hprd.dk 

Tilmeldingsfristen er inden mandag 15. juni 2020 kl. 12.00.

Dette for at være på forkant med eventuelle begrænsende krav fra myndighederne.  

Foreningens traditionelle Midtvejsmøde i november vil blive gennemført på Ryes Kaserne i Fredericia. Der må fortsat tages forbehold for Covid-19 og eventuelle begrænsende krav fra myndighederne.

Du kan læse indkaldelsen til generalforsamlingen HER

Du kan læse dagsordenen for generalforsamlingen HER