Jan Hjortshøj ny formand for HPRD

Jan Hjortshøj ny formand for HPRD

Ved Hovedorganisationen for Personel af Reservens i Danmarks (HPRD) generalforsamling den 16. marts 2013 blev oberstløjtnant-R Jan Hjortshøj valgt til ny formand. Han afløser oberstløjtnant-R Birger Kjer Hansen, der har været formand for foreningen siden 2009.

HPRD repræsenterer alle reservister.

Foreningens formål er til gavn for Danmarks forsvar:

  • At virke for opretholdelse af et effektivt korps af personel af reserven af den fornødne størrelse og kvalitet under Forsvarsministeriet,
  • At virke for opretholdelsen af en under Forsvarsministeriet relevant militær- og beredskabsmæssig kapacitet, der hviler på almindelig værnepligt, og
  • At virke for en troværdig dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.

Jan Hjortshøj har været reserveofficer siden 1985 og er civilt administrerende direktør for softwarevirksomheden ALOC A/S. Han udtaler ved formandsskiftet:

“Gennem en lang karriere med nationale og internationale ledelsesopgaver i softwarebranchen, især i Microsoft, har tjeneste og uddannelse i Forsvarets reserve været en uundværlig og yderst værdiskabende del også for min civile kompetenceopbygning.

Netop kompetence til rådighed er det centrale for HPRD fremover. Med det nye forsvarsforlig bliver Forsvaret mere afhængig af Reserven i opgaveløsningen. I HPRD vil vi arbejde tæt sammen med alle for at sikre at både vores medlemmer, dres civile arbejdsgivere, Forsvaret og samfundet kan få værdi af de øgede krav og muligheder.”

Jan Hjortshøj kan kontaktes på +45 29 99 71 18 eller på mail: jh@hprd.dk

(Foto øverst: Morten Fredslund)