Nu kan du søge den nye løjtnantsuddannelse i Hæren

Du bliver uddannet leder

Som sekondløjtnant bliver du delingsfører for de værnepligtige og får ansvar for at uddanne og lede en større gruppe soldater til at løse landmilitære opgaver. Det kan være som leder, instruktør, faglærer, skydeleder og uddannelses-tilrettelægger.

Du får indsigt i moderne ledelsesteori – som du hele tiden afprøver i praksis – så du opnår hurtigt reel ledererfaring. Du bliver bl.a. trænet i at skabe følgeskab og gå forrest – også i svære situationer. I slutningen af din tjeneste som delingsfører udnævnes du til løjtnant.

Efterfølgende har du mulighed for at forlænge din tjeneste med henblik på senere indtræden på officersuddannelsen på Hærens Officersskole eller du kan blive tilknyttet Forsvaret i en officersfunktion i reservestrukturen, hvor du efter eget behov kan fungere som officer, sideløbende med uddannelse eller job udenfor Forsvaret.

Du kan læse mere om uddannelsen, optagelsesvilkår samt foretage ansøgning ved at følge dette link >>> Løjtnantsuddannelse