Kursus for unge officerer af reserven

Kan du afsætte fire dage i slutningen af februar og er du motiveret for at skabe nye internationale netværk
og udvide dit CV? Young Reserve Officers Committee (YROC) tilbyder, kursus i ledelse og kulturforståelse i
et operativt miljø under emnet; Intercultural challenges on military missions abroad in a NATO context.

Læs mere i opslaget her eller i næste nummer af RESERVEN.