Løjtnanter af reserven i Hæren og Hjemmeværnet er udnævnt til premierløjtnanter af reserven den 5. november 2021

Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) har udnævnt, med virkning fra den 5.
november 2021, alle ansatte løjtnanter af reserven (M311) på en basis og til-
lægskontrakt ved Hæren og Hjemmeværnet til premierløjtnanter af reserven
(M312).


Udnævnelsen sker på baggrund af Hærens og Hjemmeværnets beslutning om
minimumsindplacering som premierløjtnant af reserven i respektive reserve-
strukturer. Det vil fremadrettet ikke være muligt at ansætte og/eller udnævne
medarbejdere som sekondløjtnant af reserven og løjtnant af reserven. Fremad-
rettet er den laveste grad for reserveofficerer i Hæren og Hjemmeværnet premi-
erløjtnant af reserven.


Der gennemføres en lønforhandling i fm. de forestående udnævnelser og den
enkelte løjtnant af reserven skal i den forbindelse tage stilling til, om medarbej-
deren vil have sit pensionsbidrag udbetalt eller indsat på en pensionsordning
efter eget valg.


Med udnævnelsen til premierløjtnant af reserven følger en overenskomstbe-
stemt lønstigning på reserveofficerens basisløn. Endvidere så tilgår der et cen-
tralt aftalt pensionsgivende kvalifikationstillæg. Aktuelt udgør forskellen mellem
de to basislønninger 123,58 kr. pr. indkommanderingsdag. Det pensionsgivende
kvalifikationstillæg udgør 108,43 kr. pr. indkommanderingsdag. Samlet lønstig-
ning bliver herfor 271,68 kr. pr. indkommanderingsdag inklusiv pension på 17,1
procent. Alle beløb er angivet i oktober 2021 niveau.


De berørte reserveofficerer modtager særskilt information og deres nye basis og
tillægskontrakt i eBoks.


Hvis du på baggrund af denne orientering har spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte FPS på telefon 72 81 90 00 eller via mail FPS@MIL.DK 


Med venlig hilsen


Forsvarsministeriets Personalestyrelse