Manglende feriepenge – Reserven også ramt

Fra Center for Reservestyrken (CFR) har foreningen modtaget følgende vedr. feriepenge.

FPS har konstateret, at nogle MA i Forsvaret mangler at få udbetalt feriepenge. FPS oplyser, at de arbejder på højtryk på at få sagen løst. Det kan p.t. ikke oplyses, hvornår og hvordan det løses, men bekræfter, at personellet selvfølgelig bliver afregnet for de manglende feriepenge.

Bemærk også, at feriepenge (også for reservister) optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 bliver indefrosset jf. den nye ferielov. Se om den nye ferielov her 

I CFR har vi erfaret, at den manglende udbetaling også har ramt reservister, hvorfor I hermed gøres opmærksom på problematikken.

Såfremt der måtte være spørgsmål kan foreningens sekretariat kontaktes via tlf. 3314 1601 eller mail hprd@hprd.dk